Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Üleelamise skaudioskus IV tase

Üleelamise skaudioskuse IV taseme sooritaja tunneb toidu- ja veepuuduse tundemärke ja mõju organismile teab inimeste erinevaid käitumisviise kriitilises olukorras ja…

Üleelamise skaudioskus III tase

Üleelamise skaudioskuse kolmanda taseme sooritaja oskab nii talvel kui suvel valmistada, vaid looduslikest materjalidest varjualuse teab kuidas valmistada toitu ilma…

Üleelamise skaudioskus II tase

Üleelamise skaudioskuse teise taseme sooritaja oskab ette valmistada ja süüdata lõkke ilma tikke või tulemasinat kasutamata oskab kirvest ja saagi…

Üleelamise skuadioskus I tase

Üleelamise skaudioskuse esimese taseme sooritaja teab nelja ellujäämis prioriteeti ja suudab neid järjestada vastavalt vajadusele oskab valida puhkamiseks loodusliku varju…

Ohutuse skaudioskus IV tase

Ohutuse skaudioskuse neljanda taseme sooritaja oskab teha riskianalüüsi laagri/ürituse ohutuse tagamise vaatenurgast oskab kordineerida ürituse evakuatsiooni ning anda päästjate saabudes…

Ohutuse skaudioskus III tase

Ohutuse skaudioskuse kolmanda taseme sooritaja oskab tuvastada potensiaalseid ohte ning teab, kuidas seda ohtu minimaliseerida on võimeline üle andma ja…

Ohutuse skaudioskuse II tase

Ohutuse skaudioskuse teise taseme sooritaja: teab erineva ürituse/laagri ohutuse valdkondi ning teab, kuidas ennetada nendega seotud õnnetusi tuleohtus, veeohutus, pommiohutus…

Ohutuse skaudioskus I tase

Ohutuse skaudioskuse esimese taseme sooritaja: teab ja oskab kasutada erinevaid kustutusvahendeid ja -meetodeid (kustuti, kustutustekk, kustutusluud jne) teab ja oskab…

Kaugmatkaja skaudioskus IV tase

Kaugmatkaja neljanda taseme sooritaja: tunneb mägironimis radade raskusastmete süsteeme (UIAA/prantsuse/vene). oskab õpetada algajatele riskianalüüsi tegemist. Oskab valmistada ette esmaabi jaoks…

Kaugmatkaja skaudioskus III tase

Kaugmatkaja kolmanda taseme sooritaja: tunneb mägede topograafiat. teab, millised terviseohud (kõrgushaigus, külmetus, lumepimedus, traumad) võivad mägedes tabada ning on tutvunud,…

Kaugmatkaja skaudioskuse II tase

Kaugmatkaja teise taseme sooritaja: teab, mis on liustik, kuidas see on tekkinud ja kuidas see liigub. Tunneb liustikul käimisega seotud…

Kaugmatkaja skaudioskuse I tase

Kaugmatkaja esimese taseme sooritaja: oskab välja tuua mägimatkamise kui matkaliigi eripärad. oskab ühe päevasel matkal hinnata peamisi ilmastikust ja maastikust…

Liikluse skaudioskuse IV tase

Liikluse neljanda taseme sooritaja:  oskab vahetada autorehvi. oskab tankida autot valides sobiva kütuse. oskab lugeda kaarti ja juhatada autojuhile õiget…

Liikluse skaudioskuse III tase

Liikluse kolmanda taseme sooritaja: oskab arvestada erinevate liiklusvahendite maksumust (tramm, troll, buss, rong, laev, auto, lennuk). teab erinevate liiklusvahendite keskkonna…

Liikluse skaudioskuse II tase

Liikluse teise taseme sooritaja: teab kiivri olulisust ning kasutab seda nõuete kohaselt. teab esi- ja tagatulede olulisust ning kasutab neid….

Liikluse skaudioskuse I tase

Liikluse esimese taseme sooritaja: teab ohutust talvel ja pimedas liiklemisel. teab helkuri olulisust ja oskab seda kasutada nõuetekohaselt. teeb vahet…