Skaudioskus “Orienteerumine”


Skaudioskus “Orienteerumine” I tase

Orienteerumise skaudioskus hõlmab endas teadmisi alates elementaarsest kaardilugemisest ja õige tee leidmisest kuni sportliku orienteerumise harrastamiseni. Vaatluse all on ka kaartide valmistamine ja navigeerimine GPS seadmete abil. Lisaks hulgaliselt praktikat teooria kinnistamiseks. Orienteerumise skaudioskuse esimene tase annab esmase kaardilugemise oskuse ja kogemuse

I taseme sooritaja:

 • oskab nimetada neli põhi- ja neli vaheilmakaart eesti ja inglise keeles ning teab nende paiknemist üksteise suhtes.
 • oskab määrata ilmakaari kompassiga.
 • tunneb erinevaid mõõtkava tüüpe ning oskab arvutada vahemaade pikkuseid ning neid kaardil mõõta.
 • tunneb üldkasutatavaid leppemärke ja oskab kasutada kaardi legendi.
 • teab kuidas tegutseda kui olen eksinud (linnas, metsas, maal).
 • toob „igaühe õigusest“ välja olulisemad punktid, millega tuleb arvestada looduses liikudes.
 • osaleb orienteerumismängul.
 • planeerib maastikule salga matka, kasutades kaarte ning olen matkal kaardilugejaks.
 • oskab oma asukoha kindlaks tegemiseks kasutada GPS seadet või nutitelefoni.

Skaudioskus “Orienteerumine” II tase

Orienteerumise skaudioskuse teine tase lisab juurde täpsemaid kompassi kasutamise jm orienteerumistehnikaid ning esimese kogemuse sportlikust orienteerumisest.

II taseme sooritaja:

 • oskab nimeta kõik 16 ilmakaart eesti ja inglise keeles ning teab nende paiknemist üksteise suhtes.
 • oskab määrata ilmakaari ilma kompassita looduslike märkide järgi.
 • oskab määrata asimuuti ja orienteerub kaardi ja kompassi abil.
 • oskab etteantud mõõtkava järgi arvutada vahemaade pikkuseid.
 • teab, kuidas käituda, kui on vähemal või suuremal määral looduslikul maastikul eksinud.
 • oskab vältida suuri eksimusi rajal liikudes ning oskab valida ühest kontrollpunktist teise kontrollpunkti optimaalse teekonna.
 • tunneb Eesti põhikaardi ja orienteerumiskaardi leppemärke.
 • teab, kust leida soovitud piirkonna kohta erinevaid kaarte.
 • osaleb vähemalt ühel orienteerumispäevakul või -võistlusel.
 • tunneb erinevaid GPS seadmeid ning GPS tehnoloogia üldist tööpõhimõtet ja ohte GPS seadmega navigeerimisel.
 • teab, milliste mõõtühikutega esitatakse geograafilisi koordinaate, UTM süsteemis koordinaate ning L-EST97 ristkoordinaate ning leiab etteantud koordinaatide järgi koordinaadistikuga kaardilt õige asukoha.

Skaudioskus “Orienteerumine” III tase

Kolmandal tasemel lisanduvad orienteerumis- ja matkaraja planeerimisega seotud teemad.

III taseme sooritaja:

 • omab isiklikku kompassi ja tunneb selle osi. Oskab määrata objekti asimuuti 5-kraadilise täpsusega.
 • teab üldisemaid erinevusi erinevate orienteerumiskaardi tüüpide vahel (sprindi-, rattaorienteerumise ja suusaorienteerumise kaardid).
 • liigub kergel jooksusammul asimuudi järgi maastikul teatud objektile võimalikult väikse eksimusega, mis on vähemalt 500 meetri kaugusel.
 • joonistab selgelt loetava visandkaardi.
 • oskab planeerida matkamängu rada vastavalt osalejate vanusele ja võimetele.
 • korraldab üksusele orienteerumistreeningu, kasutades orienteerumiskaarte.
 • osaleb vähemat ühel pimedas peetaval orienteerumisvõistlusel või -päevakul.
 • teab, kuidas töötab SportIdent elektrooniline märkesüsteem, oskab seda kasutada ning teab selle märkesüsteemi eeliseid tavaliste kompostrite kasutamisele.
 • tellib Eesti Orienteerumisliidu koduleheküljelt orienteeruja isikliku koodi (EOL-kood).

Skaudioskus “Orienteerumine” IV tase 

Neljanda taseme omandanu tegeleb orienteerumisega sportlikul tasemel.

IV taseme sooritaja:

 • teab üldjoontes, kuidas kaarte (sh orienteerumiskaarte) toodetakse.
 • külastab Eesti Orienteerumisliidu (EOL) ja Rahvusvahelise Orienteerumisliidu (IOF) kodulehti rohkema info saamiseks.
 • tunneb üldjoontes orienteerumise ajalugu Eestis.
 • tunneb üldjoontes Eesti Orienteerumisliidu võistlusreegleid.
 • osaleb regulaarselt oma füüsilist võimekust suurendaval tegevusel.
 • osaleb vähemalt paar korda kuus orienteerumispäevakutel või -võistlustel.
 • osaleb aasta jooksul vähemalt paaril edetabelivõistlusel või rogainivõistlusel.
 • osaleb vähemalt ühel suusa või rattaorienteerumispäevakul või -võistlusel.
 • teeb kokkuvõtte kümnest osalusest (võistlusklass, koht, distants, keskmine kiirus jms) ning analüüsib läbitud teekonda ja rajal tehtud otsuseid.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.