Skaudioskused

Hundu- ja skaudioskused on kvalifikatsioonimärgid, mis tõendavad tasemele vastavate oskuste olemasolu.

  • Hunduoskused on mõeldud 6-10-aastastele noortele. Oskuste olemasolu hindab skaudijuht.
  • Skaudioskused on mõeldud vähemalt 11-aastastele noortele ja juhtidele. Tasemele vastavate oskuste olemasolu 1. ja 2. taseme puhul hindab skaudijuht. 3. ja 4. taseme oskuste olemasolu saab hinnata ja kinnitada üldjuhul vaid sama või kõrgema märgi omanik. Näiteks 4. taseme esmaabi oskuste olemasolu saab hinnata 4. taseme esmaabi märgi omanik.

Oskusmärgid on ESÜ aktiivsetele liikmetele tasuta. ESÜ aktiivne liige on liige, kes on esitanud liikmeankeedi ning tasunud käimasoleva aasta liikmemaksu. Märkide tellimiseks kirjuta karin@skaut.ee. Kirja sisusse märgi ära skaudioskuse nimetus, tase ning inimene, kellele märgi tellid.

Hunduoskused (6-10-aastased):

Skaudioskused: