Esmaabi hunduoskus

Esmaabi hunduoskuse taseme sooritaja:

 • teab, mis on päästeameti telefoninumber ning mida peab ütlema, kui sinna helistada.
 • oskab kokku panna väikese esmaabipaki, ning teab, kuidas seal olevat kasutada.
 • tunneb inimese tähtsamaid organeid ja teab, kus need asuvad (aju, süda, kopsud, neerud, magu, pimesool).
 • teab, mis on šokiasend ning millal ja kuidas seda kasutada.
 • teab, kuidas hoolitseda teadvuse kaotanud isiku eest.
 • teab, mida teha, kui keegi on lämbumas või on midagi kurku jäänud.
 • teab, mida teha väiksemate ja suuremate verejooksude puhul.
 • teab, mida teha ninaverejooksu puhul.
 • teab, mida teha putuka, looma või roomaja hammustuse korral. 
 • teab, kuidas eemaldada silma sattunud prügi.
 • teab, mida teha kõrvetuse või põletushaava puhul.
 • teab, mida teha, kui riided seljas põlema lähevad.
 • teab, kuidas ära hoida alajahtumist ning ülekuumenemist, tunneb nende tundemärke ning oskab aidata. 
 • teab, millised on naha külmumise tundemärgid ning kuidas selles olukorras käituda.
 • teab, millised on päikesepiste tunnused ja millist esmaabi sel puhul anda.