Noorte turvalisus

Eesti Skautide Ühingus (edaspidi ESÜ) aitavad laste ja noorte turvalisust tagada vastav väljaõpe, täiskasvanute instrueerimine ning ESÜ lastekaitse juhend, mis määrab ühingu käitumise põhimõtted. ESÜ ülesandeks on tagada kõigi oma liikmete ja mitteliikmete heaolu ESÜ tegevustes, kaitstes neid võimaliku füüsilise ja emotsionaalse kahju eest.

ESÜ üritustel on alati olemas turvameeskond ja esmaabi eest vastutav isik. Skaudijuhiks saamisele eelneb koolitus ja pidev suhtlus, mille käigus selgub juhi pädevus. Samuti teeme iga-aastaselt karistusregistri taustauuringu kõikidele täisealistele liikmetele ning kõikidele uutele täiskasvanutele liikmeks astumisel. Koonduste ja väljasõitude läbiviimisel on soovituslik vähemalt kahe täiskasvanu juuresolek.

ESÜs on ametisse valitud ka kaks usaldusisikut, kelle poole saavad nii noored kui juhid vajadusel oma muredega pöörduda.

ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI!

Kui Sul on mure, vajad abi või tunned, et Sul on vaja rääkida, siis ära jää oma muredega üksi. Kindlasti tasub rääkida oma vanemate, õpetajate, koolipsühholoogi või kellegi täiskasvanuga, kelle puhul tunned, et saad teda usaldada. Julgelt võid alati pöörduda ka oma salga- või üksuse juhi poole. Kui aga tunned, et Sinu ümber ei ole hetkel inimest, kelle poole pöörduda soovid, siis siin on Sulle mõned kontaktid, kust on võimalik abi otsida. 

  • ESÜ usaldusisikud – sirje@skaut.ee ja kristiina@skaut.ee.
  • Lasteabi 116111 – Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad, aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Lühinumbri 116111 eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

Vastavalt lastekaitseseaduse § 27-le, on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest, kohustus viivitamatult teavitada kohaliku omavalitsuse üksust või lasteabitelefonil 116 111. Kui lapse rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus ei ole teada või seda ei ole võimalik välja selgitada, tuleb teade abivajavast lapsest viivitamata edastada selle kohaliku omavalitsuse üksusele, kus laps viibib.

Vastavalt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande seadusele on lastekaitse ja hoolekande korraldamisel võtmeroll valla- või linnavalitsusel – lastekaitsetöötaja või lastekaitse ülesandeid teostav sotsiaaltöötaja. Kontaktid leitavad valla- või linnavalitsuse kodulehelt. Esmalt peaks sinna pöörduma. Aeg-ajalt juhtub, et kohalikust omavalitsusest saadava abi (teenuse) suhtes ollakse rahulolematud ja kriitilised või saadud vastus ja informatsioon pole meeltmööda. Sellisel juhul soovitame pöörduda  Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksusesse.

  • Eluliin, emotsionaalse toe telefon 6558088 – Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all,  kogevad mitmesuguseid suhte ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda.
  • Noorte usaldustelefon 646 6666 (N-L kl 19-22).
  • Usaldustelefon (psühholoogiline abi) – 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles).
  • Hädaabi 112 – helista sinna, kui vajad erakorralist abi, kui on juhtunud õnnetus või kui oled ohus.
  • Mürgistusteabeliin 16662 – sellelt numbrilt saad abi ja juhiseid, kui oled tarvitanud midagi (või kahtlustad seda), mida tarbida ei tohi või oled tarbinud midagi liiga palju.
  • Perearsti nõuandetelefon 1220.

Teemakohased kodulehed:
•    www.enesetunne.ee
•    www.amor.ee
•    www.peaasi.ee 


Teemakohased videod:
•    https://youtu.be/gTAVzX8cLv8
•    https://www.facebook.com/WOSM.OMMS/videos/1822976104464305/


Ära jää oma murega üksi!