Lastekaitse usaldusisikud


Kristiina Kongo 

E-post: kristiina@skaut.ee


Sirje Pool

Tel: 5895 8065
E-post: sirje@skaut.ee


Usaldusisiku ülesandeks on korraldada teavitustööd ESÜ liikmete seas vaimse tervise, väärkohtlemise vältimise jms teemadel. Samuti on usaldusisiku rolliks olla esimeseks kontaktiks, kui noorel on mingi mure, mida ta ei oska ise ega taha mingil põhjusel oma juhiga suheldes lahendada.