Lastekaitse usaldusisik


Anna Izotova 
Lipkond Tormilind skaudijuht, kliiniline psühholoog

Tel: 55 58 7600 (kell 10.00-20.00)
E-post: anna.izotova@skaut.ee


Usaldusisiku ülesandeks on korraldada ESÜ liikmete seas vaimse tervise, väärkohtlemise vältimise jms teemadel teavitustööd. Samuti on usaldusisiku rolliks olla esimeseks kontaktiks, kui noorel on mingi mure, mida ta ei oska ise ega taha mingil põhjusel oma juhiga suheldes lahendada.