Lastekaitse usaldusisikud


Anna Izotova 
Lipkond Tormilind skaudijuht, kliiniline psühholoog

Tel: 5558 7600 (kell 10.00-20.00)
E-post: anna.izotova@skaut.ee


Sirje Pool
Halduskoordinaator ESÜ kontoris

Tel: 5895 8065
E-post: sirje@skaut.ee


Usaldusisiku ülesandeks on korraldada teavitustööd ESÜ liikmete seas vaimse tervise, väärkohtlemise vältimise jms teemadel. Samuti on usaldusisiku rolliks olla esimeseks kontaktiks, kui noorel on mingi mure, mida ta ei oska ise ega taha mingil põhjusel oma juhiga suheldes lahendada.