Lastekaitse usaldusisik


Usaldusisiku ülesandeks on korraldada ESÜ liikmete seas vaimse tervise, väärkohtlemise vältimise jms teemadel teavitustööd. Samuti on usaldusisiku rolliks olla esimeseks kontaktiks, kui noorel on mingi mure, mida ta ei oska ise ega taha mingil põhjusel oma juhiga suheldes lahendada.


Anna Izotova 
Lipkond Tormilind skaudijuht, kliiniline psühholoog

Tel: 5558 7600 (kell 10.00-20.00)
E-post: anna.izotova@skaut.ee


Katriin Rätsepp (Katzzz)

Lipkond Okaskannel

Tel: 5309 0642 (kell 10.00-22.00)

E-post: katriin@skaut.ee