Üldkontakt

Eesti Skautide Ühing (ESÜ)

Juriidiline ja postiaadress: Juurdeveo 22A-2, Tallinn 11313
Registrikood: 80048529 
Arveldusarve LHV pangas: EE687700771000674448

ESÜ kontor asub Tallinnas Juurdeveo 22A-2. Kontorist saab infot ESÜ ürituste ja tegemiste kohta, samuti osta skaudimärke ja sümboolikat ning laenutada skautlikku kirjandust ja varustust.


Kontoril ei ole kindlaid lahtiolekuaegu. Kui soovid kontorist läbi tulla, helista või kirjuta meile palun ette, et saaksime kohalolekuaega klapitada.

Telefon kontoris: (+372) 5344 5171
E-post: info@skaut.ee 


Eesti Skautide Ühingu tegevuses ja üritustel osalemine

Eesti Skautide Ühing (ESÜ) tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. See tähendab, et noortega regulaarselt tegevusi läbi viivad ja üritustel kaasas käivad juhid teevad seda vabatahtlikena. Eesti Skautide Ühingu tegevustest ja üritustest saavad osa võtta vaid ESÜ liikmed (v.a mõned eriüritused). ESÜga liitumiseks on vaja täiskasvanul täita ära liikmeankeet ning tasuda käimasoleva aasta liikmemaks. Kui liikmeks soovib astuda laps, tuleb esmalt leida talle sobiv üksus, võtta ühendust sealse juhiga ning uurida, kas üksusel on hetkel võimalik vastu võtta uusi noori. Kui nõusolek on saadud, siis tuleb täita liikmeankeet ning tasuda käimasoleva aasta liikmemaks.

Eriüritused, millest on võimalik igaühel osa saada, on näiteks:

  • koolitus “Tere Tulemast Skautlusesse”;
  • ERNA Matk;
  • Isadepäevamatk.

ESÜ infolist

Infolist on avalik ja sellega võivad liituda kõik huvilised igas vanuses ja selleks ei pea olema ESÜ liige. Infolisti liidedakse ka lapsevanemad, kes on lapse registreerimislehel sellekohast soovi avaldanud. Infolisti saadame üks kord kuus e-uudised ning muud olulist organisatsiooni või selle tegevusi puudutavat infot.

  • Listiga liitumiseks või sealt lahkumiseks saada kiri info@skaut.ee.

Tallinna Skaudimaja / ESÜ kontor
Foto: Monika Ojala