Töötajad


Info- ja projektikoordinaator: Nele Tael

Tel: 5344 5171
E-post: nele@skaut.ee 

 • projektitaotlused ja projektide aruandlus
 • liikmeskonna haldus – liikmeankeedid ja liikmemaksud
 • edutused ja tunnustused
 • ESÜ koduleht ja Facebook
 • ESÜ Uudised
 • ESÜ listidesse lisamine/eemaldamine
 • skaut.ee e-posti aadresside haldus
 • seotud juhatuse töövaldkonnad: suhtlus, välissuhtlus

Programmi- ja koolituskoordinaator: Karin Meikas (lapsehoolduspuhkusel)


Programmi- ja koolituskoordinaator: Liis Kiik

Tel: 5694 2310
E-post: liis@skaut.ee 

 • noorteprogramm
 • programmikoolitused
 • uue skaudi- ja vanemskaudiprogrammi märkide haldus
 • ESÜ ürituste koordineerimine
 • ürituste info ESÜ kodulehel ja Facebookis
 • üritustele registreerimine ja osavõtumaksude laekumised
 • ürituste aruandluse koordineerimine
 • üritustele varustuse laenutus laost
 • seotud juhatuse töövaldkonnad: programm, koolitus, personal

Haldus- ja arenduskoordinaator: Sirje Pool

Tel: 5895 8065
E-post: sirje@skaut.ee

 • skaudipood – müük ja inventuur
 • laohaldus ja varustuse laenutus
 • skaudivormide tellimine
 • Tagametsa laagrikeskuse haldus, arendus ja broneeringud
 • seotud juhatuse töövaldkonnad: finants (haldus), majandus

Üksuste tugiisik: Monika Ojala

Tel: 5559 3155
E-post: monika@skaut.ee

 • üksuste/juhtide toetamine
 • jooksva kontakti hoidmine üksustega
 • seotud juhatuse töövaldkonnad: kõik

Igaks juhuks helista enne kontorisse tulekut meile ette, et kindlasti kohal oleksime.