Töötajad


Info- ja projektikoordinaator: Nele Tael

Tel: 5344 5171
E-post: nele@skaut.ee 

 • Projektitaotlused ja projektide aruandlus
 • Liikmeskonna haldus – liikmeankeedid ja liikmemaksud
 • Edutused ja tunnustused
 • ESÜ koduleht ja Facebook
 • ESÜ uudiskiri
 • ESÜ listidesse lisamine/eemaldamine
 • Skaut.ee e-posti aadresside haldus
 • Seotud juhatuse töövaldkonnad: suhtlus, välissuhtlus

Programmi- ja koolituskoordinaator: Karin Meikas (lapsehoolduspuhkusel)


Programmi- ja koolituskoordinaator: Liis Kiik

Tel: 5694 2310
E-post: liis@skaut.ee 

 • Noorteprogramm
 • Programmikoolitused
 • Uue skaudi-, vanemskaudi- ja ränduriprogrammi märkide haldus
 • ESÜ ürituste koordineerimine
 • Ürituste info ESÜ kodulehel ja Facebookis
 • Üritustele registreerimine ja osavõtumaksude laekumised
 • Ürituste aruandluse koordineerimine
 • Üritustele varustuse laenutus ESÜ laost
 • Seotud juhatuse töövaldkonnad: programm, koolitus, personal

Haldus- ja arenduskoordinaator: Sirje Pool

Tel: 5895 8065
E-post: sirje@skaut.ee

 • Skaudipood – müük ja inventuur
 • Laohaldus ja varustuse laenutus
 • Skaudivormide tellimine
 • Tagametsa laagrikeskuse haldus, arendus ja broneeringud
 • Seotud juhatuse töövaldkonnad: finants (haldus), majandus

Üksuste tugiisik: Monika Ojala

Tel: 5559 3155
E-post: monika@skaut.ee

 • Uue skaudisalga või lipkonnaga alustamise toetamine
 • Suhtlemine üksustega ja nende rõõmude, murede, soovide edastamine ESÜ juhatusele
 • Abi üksustele lisarahastuse leidmisel
 • Vabatahtlike toetamine pärast skaudikoolituse läbimist rakenduse leidmisel kohalikus üksuses vm
 • Skautluse tutvustamine
 • Seotud juhatuse töövaldkonnad: kõik

Arengupreemia projektijuht: Talvi Põldma

E-post: arengupreemia@skaut.ee

 • Arengupreemia projekti juhtimine ja koordineerimine

Igaks juhuks helista enne kontorisse tulekut meile ette, et kindlasti kohal oleksime.