Töötajad


Projektikoordinaator: Karin Meikas

E-post: karin@skaut.ee 

 • Projektitaotlused ja projektide aruandlus
 • Sponsorlustaotlused
 • ESÜ kodulehe uudised ja ESÜ Facebook/Instagram

Programmikoordinaator: Liis Kiik

Tel: 5694 2310
E-post: liis@skaut.ee 

 • Noorteprogramm
 • Hundu-, skaudi-, vanemskaudi- ja ränduriprogrammi märkide haldus
 • Ürituste (sh koolituste) koordineerimine
 • Ürituste info ESÜ kodulehel
 • Üritustele registreerimiste ja osavõtumaksude laekumiste kontroll
 • Ürituste aruandluse koordineerimine
 • Üritustele varustuse laenutus ESÜ laost
 • Liikmeskonna haldus – liikmeankeedid ja liikmemaksud, andmebaasi haldus
 • Edutused ja tunnustused

Halduskoordinaator: Sirje Pool

Tel: 5895 8065
E-post: sirje@skaut.ee

 • Skaudipood – müük ja inventuur
 • Laohaldus ja varustuse laenutus ESÜ laost
 • Skaudivormide tellimine
 • ESÜ üld-e-posti haldus
 • Tagametsa laagrikeskuse haldus, arendus ja broneeringud

Üksuste tugiisik: Monika Ojala

Tel: 5559 3155
E-post: monika@skaut.ee

 • Uue skaudisalga või lipkonnaga alustamise toetamine
 • Suhtlemine üksustega ja nende rõõmude, murede, soovide edastamine ESÜ juhatusele
 • Abi üksustele lisarahastuse leidmisel
 • Vabatahtlike toetamine pärast skaudikoolituse läbimist rakenduse leidmisel kohalikus üksuses vm
 • Skautluse tutvustamine
 • ESÜ uudiskirjad

Arengupreemia projektijuht: Talvi Põldma

E-post: arengupreemia@skaut.ee

 • Arengupreemia projekti juhtimine ja koordineerimine

Igaks juhuks helista enne kontorisse tulekut meile ette, et kindlasti kohal oleksime.