Juhatuse töörühmad

Eesti Skautide Ühingu juhatuse liikmete juures tegutsevad töörühmad, mille liikmeteks on valdkonnast erilist huvi tundvad skaudid. Töörühm leevendab juhatuse liikmete töökoormust ja võimaldab väiksemas ringis arutelu ja ideekorjet. Kui peaksid tundma huvi töörühmaga liitumise vastu, siis võta ühendust valdkonna eest vastutava juhatuse liikmega. Töörühmas saad tutvuda juhatuse liikme töö telgitagustega, jagada oma mõtteid ja loodetavasti motivatsiooni, et ka ise juhatusse kandideerida.


PERSONALIJUHI TÖÖRÜHM

Personalijuhi töörühma fookus on suunatud ESÜ vabatahlike hoidmisele, mh täiskasvanud liikmetele ning juhatuse liikmetele suunatud ürituste korraldamisele; hea seismine selle eest, et üritustel oleksid juhid hoitud (juhtide kohvik); üksuste juhtidega kohtumine ning mh Juhtide Klubi korraldamine ning üleüldisem dokumentatsioon (aruannete/taotluste kirjutamine).

Liikmed:

 • Janne Rechlin (ESÜ personalijuht)
 • Katri Pruulmann
 • Veeda Kala
 • Britt Heleen Valgepea

Kontakt: personal@skaut.ee

MAJANDUSJUHI TÖÖRÜHM

Majandusjuhi töörühm tegeleb tegevustoetuste taotluste koostamisega, uute rahastusallikate leidmisega ning pikajaliste toetajate hoidmisega.

Liikmed:

 • Gregor Pihlak (ESÜ majandusjuht)
 • Kristjan Pomm
 • Helen Hiiemäe
 • Sofija Fisher

VÄLISSUHETE JUHI TÖÖRÜHM

Välissuhete juhi töörühm tegeleb rahvusvahelistel üritustel osalemise koordineerimisega, võimaldades meie organisatsiooni liikmetel osaleda ülemaailmsetes skaudilaagrites, käia koolitustel ja konverentsidel ning skautlusega seoses reisida. Töörühma liikmed aitavad ette valmistada välismaale minevaid skaute korraldades ürtustele registreerimist, aidates planeerida reise ning leida rahastusallikaid. Samuti on töörühm ühenduslüliks ESÜ ja Skautide Maailmaorganisatsiooni vahel, tuues ESÜni uusi võimalusi ja väljakutseid projektide, õppematerjalide ning erinevate koostöövõimaluste näol skautluse edendamiseks Eestis.

Liikmed:

 • Jaagup Markus Niitvägi (ESÜ välissuhete juht)
 • Annika Annus

Kontakt: international@skaut.ee

Välissuhete töörühm ootab huvilisi ühinema ja saama osa ülemaailmsest skautlusest!

PROGRAMMIJUHI TÖÖRÜHM

Programmijuhi töörühm on hetkel loomisel.

Liikmed:

 • Peeter Aleksander Paju (ESÜ programmijuht)

Kontakt: programm@skaut.ee