Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus

Juhatuse esimees Kristian Sägi

Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus on Eesti Ameerika Fondi algatusel ja toetusel 1999. aastal loodud sihtasutus, et toetada Eesti skautide ja gaidide tegevust Eestis. Sihtasutuse sihtkapitali moodustavad valdavalt Ameerika eestlaste annetused. Sihtasutuse esimeseks nõukogu esimeheks oli Ago Ambre Eesti Ameerika Fondist ja juhatuse esimeheks skm. Kristjan Pomm Eesti Skautide Ühingust.