Ajakiri Eesti Skaut

Ajakiri Eesti Skaut ilmub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Ootame igasse ajakirja numbrisse kaastöid nii noortelt kui juhtidelt kui ka väljastpoolt skautlust. Kajastame nii ESÜ, üksuste kui välisüritusi, programmi teemasid, hundu- ja skauditarkusi, infot skaudijuhtidele, nuputamisülesandeid, meisterdamist, retsepte jm. Samuti tutvustame nii ESÜ inimesi kui skaudisõpru läbi persoonilugude ning ka uusi ESÜ üksuseid.

Kui …

  • Sinu üksuses on toimunud mõni vahva matk või laager;
  • käisid just mõnes välislaagris; 
  • Sul on mõned toredad tarkuseterad looduse, matkamise, ilma vm kohta, mida võiks ka teistega jagada; 
  • Sul on mõni retsept, mida oled ise katsetanud ja mis tuli maitsvalt välja;
  • Sulle meeldib või soovid katsetada mõne mõistatuse, ristsõna vm nuputamisülesande koostamist;
  • oled ise või oma üksuses hiljuti midagi põnevat meisterdanud;
  • Sul on ajaloohuvi ja sooviksid uurida ning kirja panna loo mõnest vanemast skautlikust sündmusest või skautlusega seotud inimesest

… siis saada selle kohta alustuseks väike märge/mõte aadressile ajakiri@skaut.ee ning saame siis juba otse täpsema sisu kokku leppida. Kaastööde tähtajad on 1. märts ja 1. september.

Ajakirja pabertiraaž on 500-800 ja jagame seda nii oma liikmetele/üksustele kui ka raamatukogudele, koolidele jt. Samuti levitame ajakirja ESÜ tutvustusüritustel. 


Ilmunud ajakirjad Eesti Skaut lugemiseks ISSUU keskkonnas