Liikmemaks

2022. tegevusaastal on ESÜ liikmemaks 15 eurot.

Kui ühest perest on mitu liiget, kehtivad peresoodustused:

  • esimese pereliikme liikmemaks on 100% liikmemaksust – 15 eurot,
  • teise pereliikme liikmemaks on 80% liikmemaksust – 12 eurot,
  • kolmanda pereliikme liikmemaks on 60% liikmemaksust – 9 eurot,
  • neljanda ja enama pereliikme liikmemaks on 40% liikmemaksust – 6 eurot.

NB! Lisaks eelnevalt kirjeldatud peresoodustustele on kogu perekonna registreerimisel ESÜ liikmeks võimalik tasuda pere liikmemaks summas 40 eurot (kuni kaks täiskasvanut ning nende lapsed).


Juhul, kui soovid ESÜ tegevust toetada, saad tasuda toetaja liikmemaksu, mis algab 30 eurost. Toetatud summa pealt saad tagasi tulumaksu. Selleks lisa palun makse selgitusse lisaks märksõnale “toetaja liikmemaks” ka oma isikukood. P.S. Kui soovid, et Sinu nime ei avalikustataks ESÜ toetajate nimekirjas, pane palun selle kohta ka makse selgitusse märge (nt “anonüümne annetus”).

Samuti on sellest aastast tuludeklaratsiooni täites võimalik määrata tuludeklaratsioonist saadava tulu kandumine annetusena otse ESÜ kontole.


Uuele liikmele, kes astub liikmeks alates jooksva majandusaasta 1. oktoobrist, kehtib liikmemaksusoodustus ning jooksva tegevusaasta liikmemaks on sellisel juhul 5 eurot.


  • Liikmemaksu suuruse otsustab ESÜ üldkogu.
  • ESÜ tegevusaasta on kalendriaastapõhine.
  • Liikmemaks ei kuulu tagastamisele.

Liikmemaksust vabastus

Juhul, kui Sinu üksuses on skaute/hundusid, kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, siis on võimalik küsida nende kohta liikmemaksu vabastust. Selleks saada kiri aadressile info@skaut.ee.

Kirja näidis:

Palun vabastada ESÜ liikmemaksust järgmised Männiku üksuse liikmed: Mari Mets, Madis Mets.

Kalle Mänd
Männiku üksuse juht

Juhatus vaatab avalduse läbi ning kinnitab taotluse. Kui tegevusaasta saab läbi ja algab uus, siis ei pea hundude ja skautide kohta uuesti avaldust kirjutama. Piisab, kui saadad kirja aadressile info@skaut.ee, et „Mari ja Madis Mets on liikmemaksuvabastusega aktiivsed ka sel aastal“.

Liikmemaksuvabastust on võimalik küsida ka täisealiste liikmete kohta (sh iseendale). Küll aga peavad täisealised liikmed igal aastal uue avalduse kirjutama.


Tasumine ESÜle

ESÜ kogub liikmemaksu iga liikme kohta eraldi. Liikmemaksu tasumiseks on kaks võimalust:

1. tee ülekanne LHV panka arvele EE687700771000674448 märkides saajaks Eesti Skautide Ühing ning selgituseks „LIIKMEMAKS / ÜKSUSE NIMI / Katrin Kask 15EUR, Kerli Kask 12EUR“ või kui on rohkem liikmeid, kelle eest ülekande teed, siis lihtsalt “LIIKMEMAKS / ÜKSUSE NIMI / 21×15EUR, 5×12EUR, 2×9EUR“ + saada kiri info@skaut.ee aadressile, kus kirjuta nimeliselt lahti, kelle eest ning millises summas tasusid;

2. lepi kokku aeg, millal saad ESÜ kontorist läbi tulla ja liikmemaksu summa otse sularahas ESÜ kassasse tuua *.

* Kontori avamisajad on leitavad kontaktide all, kuid anna palun oma tulekust ette teada, sest mõnikord oleme erandkorras suletud või toimub kontoris mõni koosolek, mistõttu pole võimalik külalisi vastu võtta.