Liikmemaks

2024. tegevusaastal on ESÜ liikmemaks 15 eurot. ESÜ tegevusaasta on kalendriaastapõhine ehk kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Uuele liikmele, kes astub liikmeks alates jooksva majandusaasta 1. oktoobrist, kehtib liikmemaksusoodustus ning jooksva tegevusaasta liikmemaks on sellisel juhul 5 eurot.

Mitme liikme puhul ühest perest kehtivad peresoodustused:

  • esimese pereliikme liikmemaks – 15 eurot,
  • teise pereliikme liikmemaks – 12 eurot,
  • kolmanda pereliikme liikmemaks – 9 eurot,
  • neljanda ja enama pereliikme liikmemaks – 6 eurot.

NB! Lisaks eelnevalt kirjeldatud peresoodustustele on kogu perekonna (kuni kaks täiskasvanut ning nende lapsed) registreerimisel ESÜ liikmeks võimalik tasuda pere liikmemaks summas 40 eurot.

Liikmemaks ei kuulu tagastamisele.


Toetaja liikmemaks

Juhul kui soovid ESÜ tegevust toetada, saad tasuda toetaja liikmemaksu, mis algab 30 eurost. Makse selgitusse märkige “toetaja liikmemaks”. Toetatud summa pealt tulumaksu tagasi saamiseks lisage palun makse selgitusse ka oma isikukood. PS. Kui soovid, et Sinu nime ei avalikustataks ESÜ toetajate nimekirjas, pane palun selle kohta ka makse selgitusse märge (nt “anonüümne annetus”).

Samuti on tuludeklaratsiooni täites võimalik määrata tuludeklaratsioonist saadava tulu kandumine annetusena otse ESÜ kontole.


Tasumine ESÜle

ESÜ kogub liikmemaksu iga liikme kohta eraldi. Liikmemaksu tasumiseks on kaks võimalust:

1) tee ülekanne LHV panka arvele EE687700771000674448 märkides saajaks Eesti Skautide Ühing ning selgituseks „LIIKMEMAKS / ÜKSUSE NIMI / Katrin Kask 15EUR, Kerli Kask 12EUR“. Juhul kui on rohkem liikmeid, kelle eest ülekande teed, siis lihtsalt “LIIKMEMAKS / ÜKSUSE NIMI / 21×15EUR, 5×12EUR, 2×9EUR“ + saada kiri annika.viigand@skaut.ee aadressile, kus kirjuta nimeliselt lahti, kelle eest ning millises summas tasusid.

2) mine ESÜ e-poodi ja otsi “ESÜ liikmemaks 2024“. Vali sobiv liikmemaksu summa ning soorita ost. Mitme liikme eest tasumisel lisa kõigi liikmete nimed märkuste lahtrisse.


Liikmemaksust vabastus

Juhul, kui Sinu üksuses on skaute/hundusid, kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, siis on võimalik küsida nende kohta liikmemaksu vabastust. Selleks saada kiri aadressile finants@skaut.ee.

Kirja näidis:

Palun vabastada ESÜ liikmemaksust järgmised Männiku üksuse liikmed: Mari Mets, Madis Mets.

Kalle Mänd
Männiku üksuse juht

Juhatus vaatab avalduse läbi ning kinnitab taotluse. Tegevusaasta vahetumisel ei pea hundude ja skautide kohta uuesti avaldust kirjutama. Piisab kui saadad kirja aadressile finants@skaut.ee sisuga „Mari ja Madis Mets on liikmemaksuvabastusega aktiivsed ka sel aastal“.

Liikmemaksuvabastust on võimalik küsida ka täisealiste liikmete kohta (sh iseendale). Küll aga peavad täisealised liikmed igal aastal uue avalduse kirjutama.