Juhatus


Finantsjuht ja juhatuse esimehe KT: Marianne Kask 

E-post: finants@skaut.ee

Marianne ülesandeks on hoida balansis ESÜ majandus. Selleks koostab ta eelarved, jälgib kulutusi, maksab arveid ja aitab kaasa rahastustaotluste valmimisele.


Personalijuht Katri Pruulmann

Personalijuht: Katri Pruulmann

Tel: 553 4349
E-post: personal@skaut.ee 

Katri ülesandeks on hoolitseda oma inimeste eest – seda nii juhatuse kui ka liikmete ja vabatahtlike tasandil.


Programmijuht: Jane-Ly Tammekivi

E-post: programm@skaut.ee

Jane-Ly ülesandeks on programmineeskonna juhtimine, et igal vanusegrupil oleks olemas neile sobiv ning võimekusele vastav programm, mida läbides, saavutatakse parimad võimalikud eesmärgid.


Koolitusjuht Ene-Ly Lehtmaa

Koolitusjuht: Ene-Ly Lehtmaa 

E-post: koolitus@skaut.ee

Ene-Ly ülesandeks on arendada ESÜ koolitussüsteemi, koordineerida koolituste toimumist ja juhtida koolitusmeeskonda.


Suhtlusjuht Kristjan Tedremaa

Suhtlusjuht: Kristjan Tedremaa 

E-post: suhtlus@skaut.ee

Kristjani ülesandeks on tõhustada ja parendada ESÜ sise- ja väliskommunikatsiooni. Tutvustada skautlust avalikkusele ja tagada hea info liikumine liikmete, kontori, juhatuse, skaudijuhtide ja avalikkuse vahel.


Välissuhete juht Annika Annus

Välissuhete juht / International Commissioner: Annika Annus 

E-post: international@skaut.ee

Annika ülesandeks on olla lüli ESÜ ja kõige rahvusvahelisel tasandil toimuva vahel, see tähendab igapäevast suhtlust WOSMi ja teiste riikide skautidega ning info edastamine ESÜ tasandile.


Peaskaut Siim Maripuu

Peaskaut: Siim Maripuu

Tel: 53 41 3600
E-post: peaskaut@skaut.ee

Siimu eesmärgiks on aidata uut juhatuse esimeest ja juhatust sisseelamisel, toetada juhatust vajadusel oma kogemustega ning täita hästi oma esindusrolli.