Juhatus


 
Finantsjuht ja juhatuse esimehe KT: Marianne Kask 

E-post: finants@skaut.ee

 

Marianne ülesandeks on hoida balansis ESÜ majandus. Selleks koostab ta eelarved, jälgib kulutusi, maksab arveid ja aitab kaasa rahastustaotluste valmimisele.

 


Personalijuht Katri Pruulmann
 
Personalijuht: Katri Pruulmann

Tel: 553 4349
E-post: personal@skaut.ee 

 

Katri ülesandeks on hoolitseda oma inimeste eest – seda nii juhatuse kui ka liikmete ja vabatahtlike tasandil.

 


Majandusjuht Gerlin Valge
 
Majandusjuht: Gerlin Valge

E-post: majandus@skaut.ee

 

Gerlini ülesandeks on olla abiks eelarve koostamisel ja planeerimisel, hoida rahastajaid ja sponsoreid ning leida uusi.

 

 


 
Programmijuht: Jane-Ly Tammekivi

E-post: programm@skaut.ee

 

 

Jane-Ly ülesandeks on programmineeskonna juhtimine, et igal vanusegrupil oleks olemas neile sobiv ning võimekusele vastav programm, mida läbides, saavutatakse parimad võimalikud eesmärgid.

 


Koolitusjuht Ene-Ly Lehtmaa
 
Koolitusjuht: Ene-Ly Lehtmaa 

E-post: koolitus@skaut.ee

 

Ene-Ly ülesandeks on arendada ESÜ koolitussüsteemi, koordineerida koolituste toimumist ja juhtida koolitusmeeskonda.

 

 


Suhtlusjuht Kristjan Tedremaa

 

Suhtlusjuht: Kristjan Tedremaa 

E-post: suhtlus@skaut.ee

 

Kristjani ülesandeks on tõhustada ja parendada ESÜ sise- ja väliskommunikatsiooni. Tutvustada skautlust avalikkusele ja tagada hea info liikumine liikmete, kontori, juhatuse, skaudijuhtide ja avalikkuse vahel.

 

 


Välissuhete juht Annika Annus
 
Välissuhete juht / International Commissioner: Annika Annus 

E-post: international@skaut.ee

 

Annika ülesandeks on olla lüli ESÜ ja kõige rahvusvahelisel tasandil toimuva vahel, see tähendab igapäevast suhtlust WOSMi ja teiste riikide skautidega ning info edastamine ESÜ tasandile.

 

 


Peaskaut Siim Maripuu 
Peaskaut: Siim Maripuu

Tel: 5341 3600
E-post: peaskaut@skaut.ee

 

Siimu eesmärgiks on aidata uut juhatuse esimeest ja juhatust sisseelamisel, toetada juhatust vajadusel oma kogemustega ning täita hästi oma esindusrolli.