Vanusegrupid


Hundud (6-10-aastased)

Hundud on 6-10-aastased alles skaudirada alustavad noored, kes tegutsevad oma hundujuhi eestvedamisel 5-9-liikmelises grupis ehk hundupesas. Nende regulaarseid kokkusaamisi nimetatakse hundukoondusteks või hunduringiks. Hundude programm on uuendatud 2020 aastal. Hundudel on võimalus läbida 4 katset – Hellkäpa katse, Ühekõrva katse, Kahekõrva katse ja Laanekäpa katse. Katse sooritamiseks läbivad hundud erinevaid ülesandeid ja omandavad hundujuhi käe all teadmisi loodusest, skautlusest ja inimsuhetest.

HUNDU vihik
HUNDUJUHI raamat

Millised üritused on mõeldud HUNDUdele?

 • Kriimsilma laager – sügishooaja alguses toimuv siselaager, mis on mõeldud ainult hundude vanusegrupile ja mis on paljude jaoks üldse esimeseks laagriks;
 • Jüripäeva laager – linnalaager kõikidele vanusegruppidele;
 • suurlaager – toimub üle nelja aasta Tagametsas ja on mõeldud samuti kõikidele vanusegruppidele, sh välisriikide skautidele;
 • ESÜ/malevate/üksuste (suve)laagrid ja matkad.


Skaudid (11-14-aastased)

Skautide vanusegruppi kuuluvad 11-14-aastased hundust skaudiks saanud või skaudieas liitunud noored. Skautide programm on loodud arendamaks noort viies erinevas valdkonnas, aidates tal kasvada täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks. Tegevused toimuvad regulaarsete kohtumistena skaudisalkades. Ühte salka kuulub 5-9 noort ja regulaarseid kokkusaamisi nimetatakse skaudikoondusteks või skaudiringiks, mille raames võetakse ette erinevaid skaudiseiklusi.

Skautide tasememärgid PUU

Millised üritused ja koolitused on mõeldud SKAUTide vanusegrupile?

 • ÕKV ehk Õunapuu Karikavõistlus – ainult skaudiealistele suunatud matk, mille korraldajaks on eelmise aasta matka võitjad;
 • Noorte Tegijate Klubi – koolitus sellest, kuidas korraldada oma unistuste üritust, mille noor oma projekti eduka kaitsmise järel ka reaalselt ellu saab viia;
 • Skautlemise Meistriklass – koolitus, kus on võimalik osaleda juba alates 12. eluaastast;
 • Talimängud – skautidele ja vanemskautidele suunatud talviste tegevustega laager;
 • Jüripäeva laager – linnalaager kõikidele vanusegruppidele;
 • suurlaager – toimub üle nelja aasta Tagametsas ja on mõeldud samuti kõikidele vanusegruppidele, sh välisriikide skautidele;
 • ESÜ/malevate/üksuste (suve)laagrid ja matkad;
 • rahvusvahelised välislaagrid.


Vanemskaudid (15-17-aastsaed)

Vanemskaudid on 15-17-aastased ESÜ noored. Vanemskautide programm arendab noort samuti viies erinevas valdkonnas, mis aitab noorel kujuneda täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks. Programmi läbimine toimub vanemskautide tiimides. Vanemskaudina saab juba asuda ka oma salka juhtima, olles läbinud Skautlemise Meistriklassi koolituse. Vabatahtlik töö omakorda annab lisapunkte näiteks ülikoolidesse sisseastumisel! Täpsemalt saab selle kohta uurida juba otse ülikoolist – mõnikord saab konkreetsed punktid juba dokumente esitades, mõnikord on oluline mainida seda vestluse käigus. 

Vanemskautide tasememärgid TULETORN

Millised üritused ja koolitused on mõeldud VANEMSKAUTide vanusegrupile?

 • Talimängud – skautidele ja vanemskautidele suunatud talviste tegevustega laager;
 • Noortekogu – noorte koosveetmise koht, mille eesmärgiks on anda juhatusele sisendit ESÜ arenguks;
 • Skautlemise Meistriklass – skaudijuhtide koolitus;
 • Nõupäevad – üritus, kus ESÜ liikmetel on võimalik anda juhatuse liikmetele erinevatel teemadel sisendit, arutada võimalikke olulise muudatusi ja tutvuda teiste üksuste liikmete/juhtidega;
 • ERNA Matk – Eesti raskeim matkamäng, mille skautlik matkarada on samas läbitav kindlasti ka vanemskautidele;
 • Jüripäeva laager – linnalaager kõikidele vanusegruppidele;
 • suurlaager – toimub üle nelja aasta Tagametsas ja on mõeldud samuti kõikidele vanusegruppidele, sh välisriikide skautidele;
 • ESÜ/malevate/üksuste (suve)laagrid ja matkad;
 • Maailmajamboree ja teised rahvusvahelised välisüritused.


Rändurid (18-26-aastased)

Rändurid on 18-26-aastased ESÜ liikmed, kellele on loodud ränduriprogramm, mis baseerub samadel põhimõtetel nagu skaudi- ning vanemskaudiprogrammgi. Rändurite programm pole enam aga üksustepõhine, vaid toimub rändurite klubides, kuhu kuuluvad ESÜ rändurid erinevatest üksustest üle Eesti. Hetkel on olemas rändurite klubi Tallinnas ja Tartus, kuid huviliste olemasolul on võimalik rändurite klubi luua ükskõik millisesse Eesti nurka. 

Rändurite tasememärgid JALAJÄLG

Millised üritused ja koolitused on mõeldud RÄNDURite vanusegrupile?

 • Noortekogu – noorte koosveetmise koht, mille eesmärgiks on anda juhatusele sisendit ESÜ arenguks;
 • Skautlemise Meistriklass – skaudijuhtide koolitus;
 • Nõupäevad – üritus, kus ESÜ liikmetel on võimalik anda juhatuse liikmetele erinevatel teemadel sisendit, arutada võimalikke olulise muudatusi ja tutvuda teiste üksuste liikmete/juhtidega;
 • ERNA Matk – Eesti raskeim matkamäng, kus valida kolme raskusastmega raja vahel;
 • Jüripäeva laager – linnalaager kõikidele vanusegruppidele;
 • suurlaager – toimub üle nelja aasta Tagametsas ja on mõeldud samuti kõikidele vanusegruppidele, sh välisriikide skautidele;
 • ESÜ/malevate/üksuste (suve)laagrid ja matkad;
 • Maailmajamboree ja teised rahvusvahelised välisüritused*,

*Kõik täisealised (18+) saavad rahvusvahelistest laagritest osa võtta ISTna (International Service Team), kelle ülesanne on hoida laagrit jooksvalt toimivana, ehk olla laagris töökäena abiks. Samas ei tähenda ISTks olemine seda, et peab terve laagri aja ainult töötama. Ka ISTdele on oma programm ja vabaaja tegevused, lisaks suurepärane võimalus kohtuda skautidega üle maailma.


Täiskasvanud vabatahtlikud (27+ vanuses)

Skautluses loetakse vabatahtlikuks kõiki ränduriealisi, kes on vabatahtlikul positsioonil, ning kõiki 27+ täiskasvanuid, kes juba on või kes soovivad skautlusega liituda. Vabatahtliku jaoks on skautlus võimalus ennast arendada ja panna proovile valdkondades, mida igapäevaelu ei paku või siis ka vastupidi – võimalust tutvustada skautidele oma igapäevast töö- või hobivaldkonda ning rakendada seeläbi oma teadmisi ja oskusi näiteks mõne ürituse paremaks korraldamiseks või muul viisil. Vabatahtlikul on erinevaid ressursse, mida saab skautlusele anda: oma aega, teadmisi või raha. Skautlus pakub vastu laste säravaid silmi koostegemise rõõmust, vahvaid uusi sõpru ja põnevaid seiklusi. Lisaks on vabatahtliku töö eelis see, et saab ise määrata, kui palju aega sellega tegelemiseks parasjagu on. 

Skautlusega tuttavaks saamiseks toimuvad igal kevadel ja sügisel Uute vabatahtlike Metsalaagri koolitused, mis ei kohusta millekski, aga pakuvad ägedat elamust veeta üks nädalavahetus meie Tagametsa laagrikeskuses põlismetsa keskel ja saada nii uusi teadmisi kui tuttavaid. Metsalaagri lõpus saab igaüks otsustada, kas üldse ja kui jah, siis millises rollis ta sooviks skautluses osaleda.

Vaata ka lehte Vabatahtlikule, kus saad tutvuda juba konkreetsemalt erinevate rollide ja võimalustega skautluses.


Skautlusega saab liituda ja tegeleda igas eas.