Skaudioskus “Navigaator”


Skaudioskus NAVIGAATOR on mõeldud enese proovilepanekuks, kas skaut leiab tee võõras kohas (metsas). Taseme sooritaja viiakse metsa kinni seotud silmadega ning ta ei tohi näha, kuidas ta metsa jõudis. Ettenähtud kohas võib ta silmad lahti teha, talle antakse kaart ning näidatakse sihtpunkt, kuhu ta peab jõudma. Katse toimub umbes 15х25 km suurusel territooriumil. Väga hästi sobivad RMK kaardid mõõtkavaga 1:50 000, aga võib kasutada ka teisi analoogseid kaarte. Instruktor (täiskasvanu) läheb rajale kaasa koos skaudiga, aga ta ei tohi anda omapoolseid vihjeid. Skaut saab ise valida, mida ta võtab rajale kaasa, aga ta ei tohi kasutada elektroonilisi seadmeid (GPS, telefon jne). Skaut, kes läheb katset sooritama, peab olema ettevalmistunud ning heas füüsilises vormis. Katse sooritamise soovituslik vanus on 16 eluaastat, kuid erandina võib seda läbida ka 14-aastane. Skaudil peab kindlasti olemas olema vähemalt II taseme matkamise ja orienteerumise skaudioskus. Kui katsel ebaõnnestutakse, siis on võimalik katset korrata uuel aastal. Aastas saab teha ainult ühe katse.


Skaudioskus “Navigaator” I taseme sooritaja:

 • läbib raja pikkusega 5-10 km.
 • stardib teisejärgulisel, ilma kõva katteta metsateel.
 • läbib katse maksimaalselt 6 tunniga.
 • läbib katse valgel ja soojal aastaajal.

Skaudioskus “Navigaator” II taseme sooritaja:

 • läbib raja pikkusega 10-15 km.
 • stardib metsas, kaugemal teedest (võib olla metsarajal).
 • läbib katse maksimaalselt 8 tunniga.
 • läbib katse soojal ja valgel aastaajal.

Skaudioskus “Navigaator” III taseme sooritaja:

 • läbib raja pikkusega 15-20 km.
 • stardib metsas, teedest eemal.
 • läbib katse maksimaalselt 10 tunniga.
 • stardib vahetult enne pimedat (umbes 0,5-1 tundi enne pimedat) ja läbib raja peamiselt öösel.

Skaudioskus “Navigaator” IV taseme sooritaja:

 • läbib raja pikkusega 20-25 km.
 • stardib metsas, teedest eemal.
 • läbib katse maksimaalselt 12 tunniga.
 • läbib katse, mille pindala on 2 korda suurem (võib kasutada ühe RMK kaardi lehe kahte külge).
 • stardib pimedal ajal ja sooritab katse sügisel.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.