Matkamise hunduoskus

Matkamise hunduoskuse taseme sooritaja:

 • oskab ette antud nimekirja järgi valida, millist varustust tal matkal vaja läheb.
 • teab, milline seljakott on tema jaoks sobiv ja oskab seda pakkida.
 • oskab panna ennast riidesse nii, et tal ei hakkaks palav ega külm.
 • teab, kuidas kutsuda abi.
 • teab, mida teha ja kuidas käituda eksimise korral.
 • on koos juhiga uurinud kaarti, kompassi ja oskab neid koos temaga kasutada.
 • oskab lugeda kaardi legendi.
 • teab peamisi ilmakaari ja oskab neid kompassiga määrata.
 • oskab liigelda koos juhiga teedel ja ühistranspordis.
 • teab, kuidas käituda looduses matkates.
 • oskab valida matkale kaasa süüa.
 • tunneb ohutustehnikat noa, kirve ja sae kasutamisel.
 • oskab käituda lõkke juures vastutustundlikult.
 • teab, mida tähendab suure tuleohuga aeg ja milliseid piiranguid see endaga kaasa toob.
 • on osalenud vähemalt kahel matkal.