Skaudioskus “Kaugmatk”


Skaudioskuse “Kaugmatk” I taseme sooritaja:

 • oskab välja tuua mägimatkamise kui matkaliigi eripärad.
 • oskab ühe päevasel matkal hinnata peamisi ilmastikust ja maastikust tulenevaid ohte ning teab, millal matk katkestada.
 • oskab nii füüsiliselt, vaimselt kui tehniliselt valmistuda oma esimeseks mägimatkaks.
 • teab, millised on peamised energiarikkad ja toitainerikkad toidud, Tunneb toitumise alustalasid (valgud, rasvad ja süsivesikud), teab palju tuleb tarvitada vett.
 • oskab valida isiklikku matkavarustust ühe päevaseks matkaks (seljakott, matkasaapad, riided, esmaabikott, lisavarustus).
 • oskab kasutada, hoida ja hooldada kaugmatkal kasutatavat tehnilist varustust (matkakepid, kiiver, ronimisvöö, julgestusotsad, karabiinid, laskumisvahend, repsunöörid).
 • teab köite liigitamise viise ja erinevate köite kasutamiskohti. Teab kuidas tagada köie pikk kasutusiga ja oskab köit puhtida.
 • teab sõlme sidumise etappe, Oskab siduda austra juhisõlme, stopparsõlme, kahekordset kangrusõlme, vahemehe õlme, autoblokki ja tuua välja iga sõlme kasutuskohad.
 • on kaljuseinal ülalt julgestuses roninud, kasutab tõusul tugiköit ja laskub laskumisvahendi abil. Oskab end turvaliselt köiele kinnitada.
 • oskab instruktori järelvalve all teist inimest julgestada.
 • oskab tähistatud matkarajal ohutult, ennast säästvalt ja kaaslastega arvestatavalt liikuda.
 • on osalenud nädala jookusl ühepäevasel radiaalmatkal mägedes (matkanud tõusumeetreid vähemalt 1000m).

Skaudioskuse “Kaugmatk” II taseme sooritaja:

 • teab, mis on liustik, kuidas see on tekkinud ja kuidas see liigub. Tunneb liustikul käimisega seotud sõnavara (lumesild, liustikulõhe jt) ja ohte.
 • oskab tagada mägedes ohutu käitumise (sh valida ohutut ööbiiskohta). Teab, millised terviseohud võivad tavalisel matkal tabada (külmetus, traumad), oskab lihtsamaks matkaks kokku panna endale esmaabikotti (vitamiinid, plaastrid, külmetusrohud jm).
 • oskab matkal arvestada teiste grupiliikmetega, on juhtinud gruppi (tempo, tee valik, pauside aeg ja koht) vähemalt ühel matkapäeval.
 • oskab valmistuda mitme päevaseks matkaks ( oskab valida õigeid riideid ja individuaalvarustust). Teab, kui oluline on pidev üldfüüsiline treening matka ettevalmistamiseks.
 • oskab arvestada endale vajaliku toidukogusega ja energiakuluga järjestikustel matkapäevade. Oskab matkapliiti kasutada ja hoida ning matkal sellel süüa valmistada.
 • oskab arvestada vajalikku kütusekogust.
 • oskav valida matkavarustust mitmepäevasele matkale (seljakott, madrats, magamiskott, ööriided).
 • oskab kasutada, hoida ja hooldada kaugmatkal tarvitatavat tehnilist varustust (trekkingu kirka, kassid, jääbuurid).
 • oskab köit lõigata, teab kuidas köit puhastada ja otsida vigastusi.
 • oskab siduda paalisõlme, vahemehe sõlme, topelt aasaga austria juhisõlme ja prussikut (nii aasa kui otsaga). Oskab valida kasutamiseks sobiliku sõlme.
 • on roninud tugi köiel, tõusnud ja -laskunud jääseinal. Oskab jalaaasa abil mööda köit tõusta.
 • oskab teist inimest ülalt julgestuses julgestada.
 • oskab rajada jaama tugiköie kinnitamiseks. Oskab 2 ja 3 kinnituspunktida jaama tasakaalustada. Oskab rajada jaama lihtsamatele kaljuronimis marsruutidele (polditud jaamad).
 • oskab ohutult ületada rusu-, lume- ja jäänõlva ning kuidas kukkumise korral ennast peadata. Oskab ennast seongusse siduda.
 • on läbinud mägedes vähemalt 3-päevase matka (vähemalt kahe ööbimisega).

Skaudioskuse “Kaugmatk” III taseme sooritaja:

 • tunneb mägede topograafiat.
 • teab, millised terviseohud (kõrgushaigus, külmetus, lumepimedus, traumad) võivad mägedes tabada ning on tutvunud, mida sellistes olukordades teha. Oskab terviseohte ennetada. Oskab pakkida esmaabi üldvarustust ka algajate jaoks.
 • on osalenud matka planeerimisprotsessis ja ettevalmistustöödel.
 • oskab valmistuda mitmepäevaseks mägimatkaks. Osaleb enne matka regulaarselt mägi- ja kaljuronimis treenigutel.
 • oskab planeerida toidu koguseid tervele grupile.
 • oskab matkale valida õiget grupivarustust (telgid jm) ning oskab nende eest hoolt kanda.
 • oskab kasutada, hoida ja hooldada kaugmatkal tarvitatavat tehnilist varustust ning oskab selgitada nende kasutamise põhimõtteid.
 • teab, kuidas hinnata köie seisukorda ning millal peab köie välja vahetama.
 • oskab kasutada UIAA sõlme ja siduda rinnasidet, topelt paalisõlme, aaasga paalisõlme, Bachmani haaravat.
 • oskab ohutult korraldada tugiköiel tõusu ja laskumist ning kalju-, kui ka jääseinal.
 • teab ülalt- ja alt julgestuse erinevusi.
 • oskab rajada jaama liustikule ja lumme, tunneb erinevaid viise jaama rajamiseks (jääpuuridega; T-slot jt).
 • on seongus kaljumarsruute läbinud ja omab seongu juhtimise kogemust, oskab liustikul teed valida.
 • tunneb päästetöödeks vajalikke süsteeme ja sõlmi: plokksüsteem; haaravaga üles ronimine; jaamade ehitamine (liustikule/jääle ja kaljule).
 • on läbinud vähemalt 3-päevase matka koos liustiku ületamise ja liustikul telkimisega.

Skaudioskuse “Kaugmatk” IV taseme sooritaja:

 • tunneb mägironimis radade raskusastmete süsteeme (UIAA/prantsuse/vene).
 • oskab õpetada algajatele riskianalüüsi tegemist. Oskab valmistada ette esmaabi jaoks vajalikke materjale tervele grupile, oskab jälgida teise ja teiste terviseseisundit, oskab esmaabi anda.
 • oskab matka planeerida grupile. Teab kuidas koostada alpinistlikku marsruuti ja liikumisgraafikut, teab, kust infot leida.
 • oskab juhendada teisi matka ettevalmistuse osas, koostab nii endale kui ka teistele treeningplaani.
 • oskab planeerida toidu koguseid tervele grupile ja selgitab algajatele tervisliku toitumise põhitõdesid ning teeb energia kalkulatsioone matkapäevadeks.
 • oskab matkale valida õiget grupivarustust (telgit jm) ning abistab algajaid varustuse laenutamisel, soetamisel ja annab nõu selle hooldamisel.
 • oskab teisi juhendada abivahendite soetamise, kasutamise ja hooldamise osas.
 • oskab köitega seonduvat (erinevad köied, kasutuskohad, hooldamine jne) teistele õpetada.
 • oskab teistele õpetada matkal kasutatavaid sõlmi, nende omadusi ja kasutuskohti.
 • oskab õpetada tugiköiel tõusmist ja laskumist nii kalju- ja jääseinal.
 • oskab alt julgestusega ronida ja julgestada ning seda algajatele õpetada.
 • oskab rajada jaama lihtsamate kaljuronimis marsruutidele, kus puuduvad eelnevalt sisselöödud poldid (kivide külge jm).
 • oskab liikuda kalju marsruudil, oskab juhtida seongut nii kalju kui ka liustiku marsruudil.
 • oskab selgitada päästetöödeks vajalikke süsteeme ja sõlmi: plokksüsteem, haaravaga üles ronimine, jaamade ehitamine (liustikule/jääle ja kaljule)…
 • on käinud 4500+ m kõrgusel tipul.
 • on osalenud kaugmatkal lennureisiga.
 • on osalenud kaugmatkadel vähemalt kahe erineva matkajuhiga.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel