Skaudioskus “Esmaabi”


Skaudioskus “Esmaabi” I tase

I taseme saamise eelduseks on 8-tunnise koolituse läbimine ning tõendi olemasolu.
Esmaabi I taseme läbinu saab hakkama kergemate vigastuste eest hoolitsemisega, oskab tagada enese ohutust ja teab, milliseid esmaabi vahendeid millises situatsioonis kasutada.

I taseme sooritaja:

 • tunneb inimese üldisemat ehitust (vereringe, luustik, organid).
 • teab, kuidas sulgeda erinevaid verejookse:
  • väike verejooks: ninast, sõrmest, kriimustusest;
  • keskmine verejooks: lõikehaavad, verejooks ei peatu plaasterdamise abil;
  • suur verejooks: haavast tuleb joostes verd ning ühest sidemerullist ei piisa selle peatamiseks, võõrkehad (nt. nuga jalas, klaasikild käes jne.).
 • suudab suhelda häirekeskusega efektiivselt ja tulemuslikult.
 • oskab valida õiged vahendid esmaabi andmiseks.
 • omab teadmisi, kuidas tagada enda, teiste ja kannatanu ohutus esmaabi osutamisel.
 • on läbinud kõik teemad nii teooria kui ka praktiliste harjutustena.

Skaudioskus “Esmaabi” II tase

II taseme eelduseks on 16-tunnise koolituse läbimine ja tõendi olemasolu.
Esmaabi II taseme läbinu oskab elustada, anda vastavalt situatsioonile kannatanule optimaalseasendi, hoolitseda põletuste eest, tegutseda allergiate puhul.

II taseme sooritaja:

 • oskab tuvastada, kas inimene vajab elustamist või mitte. Kui jah, siis suudab elustada eri vanuses inimesi (sh ka imik ja eakas).
 • tunneb ära šoki, erinevad põhjustajad ning annan õiget abi.
 • mõistab külmumise ning alajahtumise ohtusid ja vastavalt sümptomitele annab abi.
 • saab aru, kui kannatanul on kuumarabandus või –krambid ning vastavalt sümptomitele annab abi.
 • teab, kuidas põletuse korral käituda ja hoolitseda põletushaavade eest.
 • suudab tuvastada erinevaid allergia vorme ja tegutseda vastavalt.
 • on kõik teemad läbinud nii teooria kui ka praktiliste harjutustena.

Skaudioskus “Esmaabi” III tase

Esmaabi III taseme läbinu oskab õpetada I ja II taseme esmaabi teemasid ning omab praktilisi oskusi. On võimeline olema (laagri)arsti abiline, matka (või muu väiksema ürituse) esmaabi varustuse komplekteerida ja I ja II taseme ulatuses vastutama esmaabi eest. Saab hakkama raskemate traumadega, luumurdudega ning krampidega.

III taseme sooritaja:

 • omab praktilisi oskusi esmaabi I ja II taseme ulatuses. (praktiliste harjutuste läbiviimine,reaalselt abi osutamine jne.).
 • on võimeline aitama ja assisteerima (laagri)arsti (erinevate asendite andmine, süstimine, haavade hoolitsus jne).
 • tuleb toime raskete traumade tuvastamise ja abi osutamisega.
 • oskab tuvastada põrutusi, venitusi, nihestusi, luumurde ning oskab anda õiget abi.
 • teab, kuidas toime tulla krampidega kannatanuga.
 • on omandatud vähemalt 16-tunnilise esmaabi koolituse.
 • on kõik teemad läbinud nii teooria kui ka praktiliste harjutustena.

Skaudioskus “Esmaabi” IV tase

Esmaabi IV taseme läbinu on võimeline vastutama väiksema või keskmise suurusega üritusel esmaabi osutamise eest. Tunneb ürituste esmaabitelgis ja/või kiirabis leiduvat varustust ning oskab neid kasutada. Oskab assisteerida kõrgemalt kvalifitseeritud meditsiini personali raviprotseduuridel.

IV taseme sooritaja:

 • oskab teha riskianalüüsi esmaabi vajaduste vaatenurgast ning komplekteerida väiksema või keskmise suurusega ürituse esmaabi komplekti (telk, auto vms.).
 • teab ja oskab iseseisvalt kasutada kiirabis leiduvat varustust.
 • suudab anda iseseisvalt anda esmaabi I – III taseme tasandil esmaabi.
 • on võimeline assisteerima kõrgemalt kvalifitseeritud meditsiini personali raviprotseduuridel (parameedikuid, meedikuid, arste jne) esmaabi vaates.
 • omab praktikat reaalsete juhtumitega.
 • on omandanud teadmised, et jätkata oskuste omandamist parameedik I taseme koolitusel.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.