Skaudioskus “Skaudiehitised”


Skaudioskus “Skaudiehitised” I tase (õpipoiss)

Taseme omandanu tunneb elementaarseid sõlmi ja köidiseid lihtsamate laagriehitiste rajamiseks ning teab ohutuid töövõtteid.

I taseme sooritaja:

 • oskab ohutult hoida ja kasutada nuga, kirvest ja saagi.
 • oskab valida ohutut tegevuspaika ja teab kuidas kutsuda õnnetuse korral abi.
 • teab sõlmesidumise etappe ja oskab siduda palgisõlme, seasõrga ja kalamehesõlme.
 • oskab siduda ja kasutada ristköidist, diagonaalköidist ja kolmjala köidist.
 • oskab tegutseda loodust säästvalt.
 • on koos oma salga/pesaga ehitanud vähemalt kolm lihtsamat skaudiehitist (nõudepesurest, tool vms).

Skaudioskus “Skaudiehitised” II tase (sell)

Taseme omandanu on võimeline koos oma salgaga ohutult rajama keskmise suurusega skaudiehitisi.

II taseme sooritaja:

 • teab, milliseid vahendeid skaudiehitiste rajamiseks vajab ning oskab töövahendeid ohutult käsitseda.
 • teab kuidas anda esmaabi sisselõigete ja marrastuste korral ning kuidas neid vältida.
 • oskab lisaks I taseme sõlmedele siduda ka lihtaasa, liuglevat aasa, kangrusõlme, lihtsõlme, soodisõlme. Sõlmede tegemist on õpetanud teistele skautidele.
 • oskab siduda paralleelköidist ning kõiki köidiseid siduda ka topeltnööriga (nn Jaapani köidis).
 • teab miks ja kus on konstruktsioonides vaja kasutada diagonaalpuid ja kolmnurki. Tunneb konstruktsioonide põhielemente (A raam, H raam, kolmjalg, püramiid).
 • oskab köidise tegemiseks valida sobiva nööri/köie.
 • oskab pärast kasutamist köied puhtida ning teab kuidas köisi hoida.
 • teab kuidas kaitsta elavat puud, kui kasutada seda skaudiehitise osana.
 • koos salgaga on ehitanud vähemalt 2 suuremat laagriehitist (laud, laagrivärav jms).
 • vajalik varustus: kirves, nöör, nuga, saag

Skaudioskus “Skaudiehitised” III tase (meister)

Taseme omandanu on võimeline iseseisvalt kavandama ning läbi viima suurema skaudiehitise rajamise.

III taseme sooritaja:

 • teab, kuidas ohutult käsitleda skaudiehitiste rajamisel kasutatavaid tööriistu ja vahendeid ning oskab jälgida, et ka kaaslased toimetaksid ohutult.
 • aitab noorematel skautidel laagriehitisi teha.
 • otsib skaudiehitiste kohta lisamaterjale ning projektiideid.
 • oskab suurema projekti rajamist mängida läbi mudelil (nt grilltikkude ja kummirõngastega).
 • oskab siduda ja kontrollida kõiki skaudiehitiste rajamisel kasutatavaid sõlmi ja köidiseid.
 • oskab kõrgustes töötamiseks kasutada julgestusvööd ja enesejulgestuse otsi. Oskab korraldada altjulgestust.
 • oskab köite pingutamiseks ja konstruktsioonide tõstmiseks kasutada plokisüsteemi.
 • teab, kuidas torne ja muid kõrgeid konstruktsioone ohutult püsti tõsta ja ka lammutada.
 • oskab kõrgeid konstruktsioone abiköite abil kindlustada. Tunneb erinevaid abiköite ankurdamise viise ja oskab valida ja rajada sobiva ankru.
 • osaleb mitme suure skaudiehitise rajamisel ning planeerib ja korraldab vähemalt ühe suure skaudiehitise rajamise (torn, sild vms).

Skaudioskus “Skaudiehitised” IV tase (instruktor)

IV taseme omandanu võtab skaudiehitisi südamega ning tunneb teemat läbi ja lõhki. Suudab “10 minuti torni” ehitada 5 minutiga ning on pannud kõikidele köidistele ja sõlmedele oma hellitusnimed.

IV taseme sooritaja:

 • teab, kui tähtis on ohutus skaudiehitiste planeerimise, rajamise, kasutamise ja lammutamise kõikide etappide juures. Oskab ohte märgata ja teab, kuidas neid ohjata.
 • läbib esmaabikursuse.
 • on vastutustundlik ning taga skaudiehitiste ohutus nii ehistajatele kui ka kasutajatele.
 • teab, milliseid omadusi skaudiehitiste rajamine osalejatel arendab, oskab jälgida, et kõik osalised oleksid kaasatud ja tunneks tegevusest rõõmu.
 • on end iseseisvalt skaudiehitiste alal täiendanud.
 • kolm juhendatavat skauti on jõudnud skaudiehitiste kolmandale tasemele.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.