Vanemskaudi programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult vanemskaudiks on vaja:

 • läbida tuletorni aluse nõuded (vanemskaudi skaudioskuse I tase);
 • läbi üksuse vanemskaudi katse – praktiline ülesanne, mis on huvitav ja väljakutsuv ning meeldejääv (üldjuhul on antud ülesanne igale lipkonnale omane traditsioon, mis hoitakse nooremate vanusegruppide eest saladuses);
 • anna skauditõotus.

Vanemskaudi programmi järgud ja saavutamise kriteeriumid

I tase – TULETORNI ALUS:

Enne tõotuse andmist/uuendamist tutvutakse vanemskautide organisatsiooniga ning vajadusel skautlusega.

 • Õpi tundma oma salka/lipkonda.
 • Liitu rühma infovahetussüsteemiga. Kui salgal ei ole toimivat infovahetussüsteemi (postituvid, sotsiaalvõrgustik vm), siis aita see luua.
 • Räägi, kudias sa skauditõotusest aru saad.
 • Tutvu skautlike kommete ja traditsioonidega.
 • Tutvu vanemskautide programmiga (seiklused ja skaudioskused).
 • Osale vähemalt ühes seikluses.
 • Osale vanemskaudiks saamise tseremoonial.


II tase – TULETORNI KUPPEL

Esimene aasta vanemskaudina. Osalemine tegevustes.

 • Tutvusta salgakaaslastele oma hobisid, huvisid ja tugevamaid külgi.
 • Tunne skaudivormi, erinevaid märke ja nende paigutust vormil.
 • Hangi endale skaudivorm (või kontrolli, kas olemasolev pole väikeseks jäänud).
 • Leia ESÜ kodulehelt informatsiooni järgmise poole aasta ürituste kohta.
 • Võta seiklusmeeskondade töös mõni vastutav roll.
 • Leia võimalusi teha heategu võõrastele inimestele.


III tase – ESIMENE AKEN

Teine aasta vanemskaudina. Vastutuse võtmine.

 • Tutvusta rühmakaaslastele skautluse ajaloost enda jaoks kõige huvitavamat sündmust või fakti.
 • Tunne ESÜ struktuuri ja oma üksuse paiknemist selles.
 • Osale lipkonna, maleva või ESÜ matka või laagri korraldamisel.
 • Juhi mõnda seiklust.
 • Otsi infot vähemalt kolme rahvusvahelise laagri kohta ja osale neist ühes.
 • Õpi selgeks või tee midagi uut, mida sa varem pole teinud.


IV tase – TEINE AKEN

Viimane aasta vanemskaudina. Juhtiva rolli võtmine.

 • Osale ühisel seiklusel koos mõne teise skaudiüksuse liikmetega.
 • Tutvusta uutele liitujatele skautluse sümboolikat ja traditsioone.
 • Otsi maailma skautlusest mõni huvitav fakt või seik, mida sinu rühmakaaslased varem ei teadnud, ja tutvusta seda neile.
 • Juhi mõnda seiklust.
 • Osale rühma juhtimises.
 • Esinda oma rühma üksuse staabis või ESÜ nõupäevadel/üldkogul.
 • Õpi selgeks või tee midagi uut, mida sa varem pole teinud.
 • Tutvu rändurite tegevusega ja/või skaudijuhi koolitustega.