Skaudioskus “Veematk”


Skaudioskus “Veematk” I tase

Vee avastaja: noor, kes alles tutvub põhitõdedega veematkamisel.

I taseme sooritaja:

 • oskab elustamist ja uppuja päästmist.
 • seob järgmised sõlmed: seasõrg ja päästelenks.
 • tunneb merekaarti.
 • teab navigatsioonitulede kasutamise tähtsust.
 • kasutab 5 veeskaudi oskussõna (vee- ja mereteemalised oskussõnad).
 • teab, milles seisnevad kohaliku piirkonna vete eripärad.
 • on osalenud kokku 10 h väiksema veesõidukiga meresõitudel (võib olla ka teistel veekogudel).

Skaudioskus “Veematk” II tase

Vee uurija: noor, kes oskab laeval/paadil käituda ja olla abiks. Lisaks omab rohkemaid teadmisi elust vees.

II taseme sooritaja:

 • teab meresõiduohutuse seaduse olemasolust ja kohta, kust seda leida.
 • oskab kasutada pootshaaki ja päästerõngast.
 • oskab ka väikelapse elustamist.
 • teab, mida teha, juhul kui on kaotanud aeru, murdnud masti ja kui on tekkinud mootori rike.
 • seob järgmised sõlmed: seasõrg, kalamehe sõlm, kangru sõlm ja päästelenks.
 • kasutab 10 veeskaudi oskussõna (vee- ja mereteemalised oskussõnad).
 • teab poide ja navigatsioonitulede kasutamise tähtsust.
 • nimetab 10 Läänemeres ja piirkonna vetes elavat liiki taimi, loomi.
 • tunneb merekaarti ja selle topograafiat.
 • on kokku osalenud 20 h meresõitudel (võib olla ka teistel veekogudel).

Skaudioskus “Veematk” III tase

Vee seikleja: selle taseme läbinud noor peaks olema suuteline juhtima väiksemat paati nii merel, kui ka teistel veekogudel ja olema võimeline tegema endale väikelaeva juhi paberid.

III taseme sooritaja:

 • teab mereseaduseid ja määruseid väiksematele paatidele.
 • koostab merereisiks nõutava varustuse nimekirja.
 • oskab tegutseda, kui näeb õnnetust merel (sh veeloomastik).
 • oskab suust suhu hingamist, vetelpäästet ja Sylvesteri meetodit.
 • oskab nimetada kõik käitumisreeglid ja ettevaatusabinõud laeval.
 • oskab nimetada 15 Läänemeres elavat liiki taimi, loomi ja teab, milles seisneb Läänemere eripära muude maailmamerede seas.
 • seob järgmised sõlmed: kalamees, jätkusõlm, pääste sõlm, seasõrg, köieotsa pleiss ja liuglev aas.
 • kasutab 15 erinevat mereskaudi oskussõna (vee- ja mereteemalised oskussõnad).
 • tunneb poide kasutamist ja navigatsioonitulesid, kaardi topograafiat ja maamärke.
 • teab kohalikke tõuse ja mõõne.
 • nimetab meresõidukite ja ankrute liike.
 • oskab kasutada päramootorit ja teha lihtsamaid parandusi.
 • näitab või selgitab väikse paadi käsitlemist sadamast minekul või tulekul. Paadi laadimine, väiksemad parandused ja korrashoid. Päramootori paigale asetamist.
 • on osalenud kokku 30 h meresõitudel, sh osalenud ühel rahvusvahelisel mereskautide üritusel. (võib olla ka teistel veekogudel)

Skaudioskus “Veematk” IV tase

Vee vallutaja: taseme sooritaja on võimeline juhtima väikelaeva ja tegema selle juhtimistunnistust. Lisaks on selle taseme noore teadmised ja oskused arvestatavad mere hariduse omandamisel. Selle taseme vastu võtmiseks on vaja mere haridust andva asutuse töötaja allkirja.

IV taseme sooritaja:

 • teab mereseaduseid ja määruseid nii laevadele kui ka paatidele.
 • viib läbi näidistegevuse, kuidas tegutseks, kui näeks õnnetust merel.
 • teab lähimaid vetelpääste asutusi ja kuidas ning millal signaalrakette kasutada.
 • oskab kasutada pootshaaki ja päästerõngast.
 • oskab suust suhu hingamist, vetelpäästet ja Sylvesteri ning Holger-Neilsoni meetodeid kasutada.
 • teab käitumisreegleid ja ettevaatusabinõusid paadil: mida teha kui kaotad aerud, murdub mast või tekib mootori rike, miks seista ümberläinud paadil ja kuidas ära hoida paadis tulekahju või kuidas seda kustutada.
 • seob järgnevad sõlmed: kalamehesõlm, jätkusõlm, päästesõlm, seasõrg, köieotsa pleiss, liuglev aas, aas-pleiss ja otsa mähkimine.
 • kasutab 20 mereskaudi oskussõna (vee- ja mereteemalised oskussõnad).
 • valmistab ette ja viib läbi õppekoondused, kus käsitletakse järgmisi teemasid: poide kasutamine, navigatsiooni tuled, meresõiduteed, maamärgid, kohalikud tõusud ja mõõnad, merekaart,
 • meresõidukite ja ankrute liigid, päramootori kasutamine, päramootori lihtsamad parandustööd.
 • nimetab 20 maailmameredes elavat looma- ja taimeliiki ja selgitab nende rolli mere ökosüsteemis ning on kursis mereuuringutega.
 • näitab või selgitab väikese paadi käsitlemist sadamast tulekul või minekul, laadimist, väiksemaid parandusi, korrashoiutööde teostamist, päramootori kasutamist ja kütteõli tankimist.
 • on osalenud kokku 40 h meresõitudel, sh osalenud kahel rahvusvahelisel mereskautide üritusel. (võib olla ka teistel veekogudel).

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.