Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

KIM(teki all ja koti sees)

Vajalikud vahendid: Suur tekk ja selle alla igasugused erinevad esemed. Igale mängijale paber ja pliiats. Kirjeldus: Suure teki all on…

Haned, luiged, tulge koju!

Valitakse kaks mängijat: 1 peremees ja 1 hunt, ülejäänud mängijad on haned. Kui seda mängitakse ruumis, siis ruumi ühes otsas…

Kelle käes on ese?

Vajalikud vahendid: väike ese, mida on hea käest kätte anda Nt: võtmed, pall, jne. Kirjeldus: Kõik mängijad seisevad tihedalt külg…

Kaelarätimäng

Vajalikud vahendid: rätik või sall       Kirjeldus: Mängijad istuvad toolidel või põrandal või hoopis seisavad. Ringi keskel on üks mängija, kellel on…

Pall sõbrale

Vajalikud vahendid: väike pehme pall või mõni muu ese, mida saaks kenasti teisele visata.              Kirjeldus: Mängijad seisavad ringis. Ühe mängija…

Nimekull

Mängijad seisevad ringis, näoga ringi sisse. Üks mängija, nii nimetatud kull, on ringist väljas. Kull ütleb ühe nime. See, kelle…

Nimi koos liigutusega

Kui on rohkem mängijaid, siis võiks olla ringis, kui vähem, seistakse nii, et kõik kõiki näevad. Mängija ütleb oma nime…

Üleelamise skaudioskus IV tase

Üleelamise skaudioskuse neljanda taseme sooritaja: tunneb toidu- ja veepuuduse tundemärke ja mõju organismile. teab inimeste erinevaid käitumisviise kriitilises olukorras ja…

Üleelamise skaudioskus III tase

Üleelamise skaudioskuse kolmanda taseme sooritaja: oskab nii talvel kui suvel valmistada, vaid looduslikest materjalidest varjualuse. teab kuidas valmistada toitu ilma…

Üleelamise skaudioskus II tase

Üleelamise skaudioskuse teise taseme sooritaja: oskab ette valmistada ja süüdata lõkke ilma tikke või tulemasinat kasutamata. oskab kirvest ja saagi…

Üleelamise skaudioskus I tase

Üleelamise skaudioskuse esimese taseme sooritaja: teab nelja ellujäämis prioriteeti ja suudab neid järjestada vastavalt vajadusele. oskab valida puhkamiseks loodusliku varju….

Ohutuse skaudioskus IV tase

Ohutuse skaudioskuse neljanda taseme sooritaja: oskab teha riskianalüüsi laagri/ürituse ohutuse tagamise vaatenurgast. oskab kordineerida ürituse evakuatsiooni ning anda päästjate saabudes…

Ohutuse skaudioskus III tase

Ohutuse skaudioskuse kolmanda taseme sooritaja: oskab tuvastada potensiaalseid ohte ning teab, kuidas seda ohtu minimaliseerida. on võimeline üle andma ja…

Ohutuse skaudioskuse II tase

Ohutuse skaudioskuse teise taseme sooritaja: teab erineva ürituse/laagri ohutuse valdkondi ning teab, kuidas ennetada nendega seotud õnnetusi tuleohtus. veeohutus. pommiohutus….

Ohutuse skaudioskus I tase

Ohutuse skaudioskuse esimese taseme sooritaja: teab ja oskab kasutada erinevaid kustutusvahendeid ja -meetodeid (kustuti, kustutustekk, kustutusluud jne). teab ja oskab…

Kaugmatkaja skaudioskus IV tase

Kaugmatkaja skaudioskuse neljanda sooritaja: tunneb mägironimis radade raskusastmete süsteeme (UIAA/prantsuse/vene). oskab õpetada algajatele riskianalüüsi tegemist. Oskab valmistada ette esmaabi jaoks…