Rõngateade

Vajalikud vahendid: nii mitu hularõngast kui on võistkondi
Kirjeldus: Võistkond võtab ringi kätest kinni, näoga ringi sisse. Ringi pannakse läbi ühe paari hularõngas. Ülesanne on saata rõngas ühelt võistlejalt teisele (sealt läbi pugedes) nii et keegi kätest lahti ei lase. Võidab võistkond, kus rõngas on ühe ringi või nii mitu ringi kui mängujuht määras ära teinud.