Skaudioskus “Talimatk”


Skaudioskuse “Talimatk” I taseme sooritaja:

 • on teinud mõne lumeehitise.
 • on valmistanud ühe snäki talvisele väliüritusele.
 • kannab talviste välitegevuste ajal endaga alati veepudelit kaasas.
 • oskab vältida vee ja veepudeli külmumist talvetingimustes.
 • on osalenud mõnel talvisel spordipäeval.
 • oskab talvel ilmale vastavalt riietuda.
 • oskab talvel väljas hoida riideid kuivana ja vajadusel vahetada need kuivade vastu.
 • teab, mida tähendab sõbrasüsteem ja miks seda talvel välitingimustes kasutatakse.
 • teab, et peab järgima talvise välitegevuse korraldaja juhiseid.
 • on talvel matkanud vähemalt 3 km.
 • teab, miks ei tohi palja nahaga (eriti huulte või keelega) katsuda külma metalli.

Skaudioskuse “Talimatk” II taseme sooritaja:

 • on tegelenud talispordiga (mäesuusatamine, murdmaasuusatamine, lumelauasõit, uisutamine, jäähoki, kurling vms).
 • oskab süüdata lumistes tingimustes väikese lõkke.
 • on aidanud kaasa ühe talilaagri menüü planeerimisele.
 • on valmistanud lahtisel tulel lõunasöögi.
 • mõistab kihilise riietuse vajalikkust talvistes tegevustes ning rakendab seda.
 • on ehitanud talvel väikese grupiga ühe hädapärase varjualuse.
 • oskab leida külma ilmaga tuulevarju.

Skaudioskuse “Talimatk” III taseme sooritaja:

 • on mänginud erinevaid talviseid välimänge vähemalt kuuel koondusel.
 • on juhtinud oma salka toidu planeerimisel ja ostmisel ühele talilaagrile.
 • on vähemalt ühe talilaagri toidukorra peakokk.
 • on aidanud juhtida talilaagri lõkkeõhtut.
 • oskab pakkida riietust ja varustust kahe ööbimisega talilaagriks.
 • on ehitanud ja ööbinud ühes lumeehitises nagu nt lumeonn vms.
 • oskab ette valmistada ja süüdata lõket talvel sooja saamiseks ning söögi valmistamiseks.
 • oskab kasutada vedelkütusega pliiti talvetingimustes ning teab, miks on tähtis, et kütus ei satuks riietele ega nahale.
 • on aidanud juhtida ühte talispordipäeva.
 • on ööbinud talvel väljas kaks järjestikust ööd.
 • on osalenud talimatkal, mis kestab vähemalt 6 tundi ja on vähemalt 6 km pikk.
 • on matkanud talitingimustes kompassiga vähemalt 5 km.
 • oskab vältida, ära tunda ning vajadusel ravida vingugaasi mürgitust (mis võib tekkida taliehitises).
 • omab piisavalt teadmisi talimatkal esmaabi andmisest.
 • oskab kasutada erinevaid meetodeid läbi jää kukkunud inimese väljatõmbamiseks (redel, ahel jms).

Skaudioskuse “Talimatk” IV taseme sooritaja:

 • teab, kuidas planeerida ja teostada lihtsat, kuid toitvat talilaagri menüüd.
 • oskab valida talviseks matkaks sobivat telki.
 • on teinud/ehitanud mõned talilaagris vajaminevast varustuselementidest.
 • on juhtinud vähemalt kolme päevast talvist mobiilset ekspeditsiooni.
 • omab piisavalt teadmisi ekspeditsioonil esmaabi andmiseks.
 • oskab parandada gaasiküttega pliite talitingimustes.
 • on koos tiimiga juhtinud vähemalt üheööpikkust talitegevust.
 • tunneb köetavate telkidega seotud riske ning oskab võtta tarvidusele vajalikke ohutusmeetmeid.
 • on talitingimustes maganud väljas kokku vähemalt 20 ööd.
 • on juhtinud talvel lõkkeõhtut.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.