Skaudioskus “Lõkkejuht”


Skaudioskuse “Lõkkejuht” I taseme (õpipoiss) sooritaja:

 • oskab juhtida laulu.
 • tunneb ja oskab valida erinevat liiki laule lõkkeõhtuks.
 • teab lõkkeõhtu kava “retsepti” ja oskab lõkkeõhtu kava planeerida.
 • teab vähemalt viit erinevat hüüdu.
 • teab, mis on lõkkenalja puhul oluline.
 • tunneb skautliku lõkkeõhtu traditsioone, kombeid ning reegleid.
 • tunneb lõkketüüpe ja teab, milline neist on parim skautliku lõkkeõhtu jaoks.
 • oskab tagada elementaarse turvalisuse lõkkeplatsil.
 • teab, mis on lõkkevana roll ja kohustused.

Skaudioskuse “Lõkkejuht” II taseme (sell) sooritaja:

 • tunneb erinevaid pilkupüüdvaid lõkkesüütamise võtteid.
 • näitab ette vähemalt ühe pilkupüüdva lõkkesüütamise võtte.
 • oskab analüüsida pilkupüüdva lõkke süütamisega seotud turvalisuse riske ning teab, kuidas neid maandada.
 • planeerib vähemalt kolm temaatilist lõkkeõhtu kava.
 • teab vähemalt kümmet erinevat hüüdu.
 • teab vähemalt kolme lõkkenalja, mida käigupealt kasutada, kui vaja täita kavas „auku“.
 • on olnud lõkkevana lipkonna või üksuse lõkkel vähemalt kolmel korral.
 • oskab valida lõkkeks sobilikku materjali ning süüdata lõket vähem kui nelja tikuga.

Skaudioskuse “Lõkkejuht” III taseme (meister) sooritaja:

 • on kasutanud lõkkeõhtutel vähemalt kolme erinevat lõkkesüütamise võtet.
 • on ehitanud ja süüdanud vähemalt kolme erinevat tüüpi lõket.
 • on planeerinud ja viinud läbi vähemalt kuus lõkkeõhtut salgale, üksusele või lipkonnale.
 • teab, kuidas planeerida suuremat (maleva või ESÜ) lõkkeõhtut ning teab, kuidas selle planeerimine erineb salga/üksuse/lipkonna lõkkeõhtust.
 • teab, kuidas tagada turvalisust suurema osavõtjate arvuga lõkkeõhtul (100+).
 • oskab valida laule lõkkeõhtule, kus on rahvusvaheline seltskond.
 • tunneb hüüde, mida saab ka rahvusvahelises seltskonnas kasutada.
 • omab lõkkenaljade kogumit (vähemalt 15), millest osad on sõnadeta ja mõistetavad igas keeles.
 • on planeerinud ja viinud läbi vähemalt ühe lõkkeõhtu piirkondliku maleva või ESÜ laagris.
 • oskab valida lõkkeks sobilikku materjali ning süüdata lõket ühe tikuga.

Skaudioskuse “Lõkkejuht” IV taseme (sepp) sooritaja:

 • n viinud läbi vähemalt kolm suurlõket (400+ osalejat), neist üks rahvusvaheline.
 • tagab koostöös turvameeskonnaga ohutuse suurlõketel.
 • on koolitanud vähemalt kaks uut lõkkejuhti (vähemalt 2. tasemeni).
 • omab lõkkenaljade kogumit (vähemalt 25), millest kolmandik on sõnadeta ja mõistetavad igas keeles.
 • omab erinevatele vanusegruppidele suunatud lõkkeõhtute kavade kogumit (vähemalt 25), millest viis on sobilikud kasutamiseks rahvusvaheliselt.
 • omab hüüdude kogumikku (vähemalt 25 eesti keeles ja 10 inglise keelset või häälte efektidega).
 • on edukalt süüdanud lõket efektselt/eriliselt vähemalt kahel suuremal lõkkeõhtul.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.