Skaudioskus “Mängujuht”


Skaudioskuse “Mängujuht” I taseme sooritaja:

 • oskab mängu reegleid seletada ja mängu juhtida.
 • oskab sõnastada mängu eesmärgi (miks seda mängida ja milliseid oskusi see arendab).
 • oskab vähemalt 5 oma vanuserühmale sobivat mängu (seltskondlikud- ja tutvumismängud).
 • oskab valida sobiva mängu vastavalt sihtgrupile (võttes arvesse vanust, võimeid, teadmisi jne).
 • teab millal on paras aeg mäng lõpetada.
 • suudab olla mängujuhina erapooletu.
 • lisab seikluste andmebaasi 5 mängu.

Skaudioskuse “Mängujuht” II taseme sooritaja:

 • oskab seletada ja juhtida 10 mängu.
 • viib läbi erinevaid tutvumismänge uues seltskonnas.
 • viib läbi kolm erinevat seltskonnamängu.
 • on abiks mängude läbiviimisel salga koondustel.
 • teab hea juhi omadusi.
 • lisab Seikluste andmebaasi 10 mängu.

Skaudioskuse “Mängujuht” III taseme sooritaja:

 • oskab seletada ja juhtida 15 mängu.
 • teab ja tunneb mängualast kirjandust.
 • viib läbi maleva juhtidele või piirakonna üksustele mängude teemalise õppepäeva.
 • lisab Seikluste andmebaasi 15 mängu.
 • teab eri liike mänge (nt sport-ja liikumismängud, tutvumismängud, seltskondlikud mängud, õue ja toas mängud, laulumängud jne).

Skaudioskuse “Mängujuht” IV taseme sooritaja:

 • oskab seletada ja juhtida vähemalt 20 mängu.
 • oskab mänge käsitleda loovalt, kohandades neid vastavalt vajadusele ja olukorrale.
 • suudab välja mõelda mängude erinevaid variatsioone.
 • viib mõnes ESÜ laagris läbi mänge suuremale seltskonnale.
 • omab enda isikliku mängude nimekirja.
 • suudab koolitada uusi mängujuhte.
 • oskab valida mänge vastavalt erinevatele vanusegruppidele.
 • õpetab I tasemele mängujuhile kuidas sisestada mänge Seikluste andmebaasi.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.