Skaudioskus “Ohutus” (endine pääste)


Skaudioskuse “Ohutus” I taseme sooritaja:

 • teab ja oskab kasutada erinevaid kustutusvahendeid ja -meetodeid (kustuti, kustutustekk, kustutusluud jne).
 • teab ja oskab kasutada erinevaid looduslikke materjale lõkke või väiksema tule kustutamiseks (vesi, liiv, muld jne).
 • teab ja oskab märgata elementaarseid tuleohutuse aluseid
  • lõkke tegemise tuleohutus: koha valik, õigete kustutusvahendite olemasolu.
  • lahtise tule kasutamise ohutus siseruumides (küünal, kamin jne).
 • on suuteline suhtlema häirekeskusega efektiivselt ja tulemuslikult.
 • teab, kuidas tagada enda ja ümbritsevate inimeste ohutus sündmuskohal.
 • on eelnevalt loetletud ohutuse teemad läbinud nii teooria kui ka praktilise harjutusena.

Skaudioskuse “Ohutus” II taseme sooritaja:

 • teab erineva ürituse/laagri ohutuse valdkondi ning teab, kuidas ennetada nendega seotud õnnetusi
  • tuleohtus.
  • veeohutus.
  • pommiohutus.
 • oskab anda esmaabi tule- või vee õnnetuse tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse korral (põletus, hingamishäired, elustamine).
 • teab kadunud inimese otsimise põhitõdesid ning oskab abistada professionaalset otsijat (kaasa lüüa otsingus).
 • teab ja oskab suhelda ürituse korraldajatega konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist).
 • on eelnevalt loetletud ohutuse teemad läbinud nii teooria kui ka praktiliste harjutustena.

Skaudioskuse “Ohutus” III taseme sooritaja:

 • oskab tuvastada potensiaalseid ohte ning teab, kuidas seda ohtu minimaliseerida.
 • on võimeline üle andma ja suhtlema kiirabi, politsei, pääste esindajaga üritustel (juhtumi üleandmine ja vajaliku info edastamine jooksvalt).
 • oskab suhelda ürituse juhtkonnaga ja/või ESÜ juhatusega konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist).
 • oskab suhelda ja olukorrast informeerida osalejate lähedasi konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist).
 • on võimeline juhendama ürituse juhtkonda ja korraldusmeeskonda “tase 1” ja “tase 2” piires ürituse ohutuse teemadel.
 • on osalenud suurema ürituse (üle 100 osalejaga) ohutuse eest vastutava isiku abilisena/meeskonnaliikmena (inimeste suunamine, kustutustöödes kaasalöömine).
 • on olnud ise väiksema või keskmise suurusega ürituse (alla 100 osalejaga) ohutuse eest vastutav isik.
 • on eelnevalt loetletud ohutuse teemad läbinud nii teooria kui ka praktilise harjutusena.

Skaudioskuse “Ohutus” IV taseme sooritaja:

 • oskab teha riskianalüüsi laagri/ürituse ohutuse tagamise vaatenurgast.
 • oskab kordineerida ürituse evakuatsiooni ning anda päästjate saabudes sündmust üle.
 • oskab komplekteerida väiksema või keskmise suurusega ürituse ohutuse tagamise varustuse nimekirja.
 • teab ja oskab iseseisvalt kasutada päästeautos leiduvat põhivarustust.
 • suudab iseseisvalt tagada I-III taseme tasandil laagri ohutuse.
 • on võimeline koostama ohutusnõudeid, -juhendeid ja suuniseid vastavalt ürituse tüübile.
 • omab sündmuste lahendamise praktikat mõne professionaali juhendamisel.
 • oskab suhelda meediaga ürituse ohutuse eest vastutava isikuna esindades ESÜt konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist).
 • on võimeline olema suurema ürituse (üle 100 osaleja) ohutuse eest vastutav isik.
 • on omandanud teadmised, et võiks jätkata oskuste omandamist vabatahtliku päästja I taseme koolitusel.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.