Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Satelliit

Skaudid saavad ülesande valida kohalviibijatest välja üks inimene, kuid nad ei tohi teada anda, kelle nad valisid. Kui mängu juht ütleb…

Skaudi tõotuse KIMi mäng

Skaudi tõotus ja skaudi seadused on välja prinditud ning lõigatud väikesteks osadeks. Aseta paberitükid tasasele pinnale tekstiga ülespoole. Skautidel on…

Telefonimäng

Telefoni mängu puhul istuvad osalejad ringis. Üks sosistab oma kõrval istuvale mängijale idagi kõrva, kes peab kuuldu omakorda sosistama edasi…

Skauditõotuse ümberkirjutamine

Kirjuta ümber skaudi tõotus või hundu lubadus Vaja läheb paberit ja kirjutusvahendit. Kirjuta skaudi tõotus või hundu lubadus ümber oma sõnadega…

Skauditõotuse või hundulubaduse etendamine

Jaota salk väiksemateks gruppideks (nt kolmesed grupid) ning anna igale grupile üks lõik skauditõotusest või hundulubadusest. Teised ei tohi näha,…

Jänku-jänku

8+ inimest Mängijad seisavad ringis. Üks alustab liigutusega, mis sarnaneb kahe sõrmega jutumärkide tegemisele ehk ühtlasi jänku kõrvadele. Kõige pealt…

Inim-memory

Esmalt valitakse välja inimesed, kes hakkavad arvama (enamasti 1-3 inimest) ning saadetakse need kaugemale eemale või uksest välja (oluline on,…

Salgaga söögi tegemine

Salgaga söögi tegemise planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine. Salk koos otsustab mis sööki/ sööke nad sooviksid teha, koostavad varustuse nimekirja ja…

Matkamise hunduoskus

Matkamise hunduoskuse taseme sooritaja oskab ette antud nimekirja järgi valida, millist varustust tal matkal vaja läheb. teab, milline seljakott on…

Laagrielu hunduoskus

Laagrielu hunduoskus taseme sooritaja oskab ette antud nimekirja järgi valida, millist varustust tal laagris vaja läheb. oskab oma laagrivarustuse eest…

Kokkamise hunduoskus

Iseendal kõht täis. Kokkamise hunduoskus taseme sooritaja: oskab hoida köögi puhtana. oskab õigesti käsi pesta. teab oma allergiaid (mida ei…

Esmaabi hunduoskus

Esmaabi hunduoskuse taseme sooritaja: teab, mis on päästeameti telefoninumber ning mida peab ütlema, kui sinna helistada. oskab kokku panna väikese…

Salgajuhi skaudioskus

Salgajuhi skaudioskuse nõuded on seotud Maimu Nõmmiku loodud Salgajuhtide kooli moodulites osalemisega. 2017 aastast asendab Salgajuhtide kooli Skautlemise Meistriklass. Salgajuhi skaudioskus…

Veematka skaudioskus IV tase

Vee vallutaja: taseme sooritaja on võimeline juhtima väikelaeva ja tegema selle juhtimistunnistust. Lisaks on selle taseme noore teadmised ja oskused…

Veematka skaudioskus III tase

Vee seikleja: selle taseme läbinud noor peaks olema suuteline juhtima väiksemat paati nii merel, kui ka teistel veekogudel ja olema…

Veematka skaudioskus II tase

Vee uurija: noor, kes oskab laeval/paadil käituda ja olla abiks. Lisaks omab rohkemaid teadmisi elust vees. Veematka teise taseme sooritaja:…