Kopeerimisring (2-20 osalejat)

Kirjeldus (Selgitus)

 • Osalejad on ringis.
 • Mängujuht (A) pöördub oma vasakul käel asuva lähima osaleja (B) poole ning nad pööravad end nägudega kohakuti.
 • Mängujuht (A) teeb liigutuse ja häälitsuse. Osaleja (B) jälgib teda hoolega
 • Osaleja (B) pöörab end ümber ja võtab silmkontakti enda vasakul käel oleva osalejaga (C)  kellele ta maksimaalse täpsusega kopeerib mängujuhi poolt ette näidatud liigutust ja häälitsust.
 • Seejärel osaleja (C) kopeerib osaleja (B) ette näidatud häälitsust ja liigutust osalejale (D)
 • Ülesannet korratakse mitu ringi, kuniks mängujuht lõpetab mängu.

Eesmärgid

 • Teadlikult õpime samastuma teiste inimestega ja aktsepteerima nende poolseid pakkumisi.
 • Saame osalejad füüsiliselt ja verbaalselt rohkem avatuks, sest nähakse, et seda toetatakse.

Mida jälgida

 • Rõhuta osalejatele, et tuleb kopeerida kindlasti vaid eelnevat, et tagada hetkes olemine ja aktiivne kuulamine.
 • Too välja, et meelega ja teadlikult pole vaja häälitsust ega liigutust muuta – see muutub niikuinii, sest me ei suuda kunagi kedagi 100% kopeerida. Las see muutus toimub mänguliselt ja jääda mängukäigus avastamiseks.
 • Kui märkad, et energia või entusiasm mängu käigus langeb, siis võid alustada mängu uuesti, eesmärgiga, et iga järgnev kopeerib nähtut 10%-lise võimendusega.