1-30 (4-20)

Kirjeldus (Selgitus)

 • Osalejad on ringis. Suletakse silmad või vaadatakse maas olevat mõttelist ringi keset.
 • Ükshaaval hakatakse suvalises osalejate järjekorras lugema numbreid ühest kolmekümneni, järgides reegleid:
  • Omavahel rääkida ei tohi ja järjekorda eelnevalt kokku ei lepita.
  • Igaüks peab tunnetama, millal on tema kord öelda järgmine number.
  • Üks ja sama osaline kahte numbrit järjest öelda ei tohi.
  • Samuti tasub vältida ringis järjest numbrite lugemist, sellisel juhul peata mäng ja alusta uuesti seda reeglit välja tuues.
  • Iga osaleja peab saama vähemalt korra ühe numbri öelda.
 • Kui kaks või enam osalejat samal ajal numbri ütlevad või isegi häälitsevad, siis alustatakse kollektiivselt taas numbrite lugemist algusest peale.

Eesmärgid

 • Õpime tajuma gruppi eriti fokusseeritult ja tunnetame, millal on meie kord midagi lisada.
 • Mõistame, et pole ühte reeglite vastu eksijat, sest eksida saab vaid koos eksides, seeläbi tajume fustruatsiooni mitte üksteise vastu vaid olukorra vastu.
 • Õpime, et liigne initsatiiv või liigne passiivsus pole kollektiivsel tegevusel produktiivne.

Mida jälgida

 • Kui juhuslikult peaks õnnestuma grupil koheselt kolmekümneni jõuda, siis anna uueks ülesandeks sedasi kuuekümneni jõuda.
 • Anna aega osalejatel ülesandega pusida, mida kauem nad pusivad, seda mahlasem on lõpuks õnne- ja õnnestumise tunne.