Seosteloomisahel (2-20)

Kirjeldus (Selgitus)

  • Osalejad on ringis.
  • Mängujuht (A) lausub selgelt ja valjult mingi suvalise sõna.
  • Mängujuhist vasakul asuv osaleja (B) ütleb välja esimese asja, mis tal mängujuhi öeldud sõnaga seostub. 
  • Seejärel osaleja (C) ütleb sõna, mis talle seostub osaleja (B) öeldud sõnaga. Osaleja (A) öeldud sõna siin enam rolli ei mängi.
  • Näiteks: A “Tuletõrje auto” B “Vilkur” C “Punane” D “härja rätik”

Eesmärgid

  • Näeme, kuidas üks idee aktiveerib järgmise idee
  • Tajume iga ahela lüli vajalikkust järgmise sõna juurde jõudmisel – kõigil meil on kindel kandev ja võrdne rolli ühest punktist teise jõudmisel.

Mida jälgida

  • Antud harjutuse puhul kindlasti rõhutada, et seosed, mis osalejad loovad on indiviidist lähtuvad ja seega alati täiesti õiged!
  • Lisapõnevuse loomiseks võib sõnu loopida ka üle ringi. Sellisel juhul tasub kindlasti selgeks teha, kellele sõna antakse.