Ma olen puu (4-20)

Kirjeldus (Selgitus)

 • Osalejad kogunevad mänguala serva.
 • Mängujuht (A) astub mängualasse ja defineerib end mõneks objektiks, asjaks, olendiks või nähtuseks ning võtab seda meenutava füüsilise poosi, jäädes sellesse püsima.
 • Harjutuse alustades on hea end defineerida puuks – lihsalt mõneks puuks.
 • Mängujuht küsib osalejate käest, mis loodaval pildid, lisaks tema loodule veel võiks olla või mis on loodavalt pildilt puudu.
 • Saades juhulikult osalejalt (B) pakkumise, mis pildil veel võiks olla, palub mängujuht (A) lisanduda osalejal (B) pildile, võttes sisse ka vastav füüsiline postuur. Näiteks osaleja (B) ütleb, et “lehed” on puudu. Mängujuht (A) palub tal mängida puul asetsevaid lehti.
 • Järgnevaks küsib mängujuht (A) taaskord, mis on pildilt puudu.
 • Kui juba 3-5 inimest on lisandunud, siis mängujuht peatab mängu, laseb osalistel mängualalt lahkuda ja jätab viimati lisandunud osalise mängualale, lastes tal uuesti üle korrata, milleks ta end defineeris.
 • Muster kordub ja luuakse uus pilt, eelmise pildi viimasest lisandusest lähtuvalt.
 • Mängujuht võib mängu lõpp-faasis kõik osalised lõpuks pilti täiendama lasta.

Eesmärgid

 • Me märkame, et iga lisandus on oluline pildi unikaalsusele ja kasvatame seeläbi liikme olulisust grupis.
 • Meie ideid aktsepteeritakse hoolimata sellest, et need pole täpselt samad, mis teistel.
 • Grupi ühtsustunde loomine

Mida jälgida

 • Jälgi, et pildile lisandumine ei toimu rahmeldades ja et ikka kõik kuulevad, mis pildile juurde lisatakse. Vajadusel korda üle, mis juba pildil on, et anda aega teistele osalejatele uute detailide välja mõtlemist ja inspireerimist.
 • Vahel võib juhtuda, et keegi veel pildil mitte osalejatest väidab, et hoopis tema tahtis puule lehtedeks olla. Sellisel juhul lase olla tal lisa lehtedeks, sest puul võib ju olla palju lehti. (Taaskord – kõik on õige reegel)