Aja arvamine (jõulutegevus 5)

Advendi mäng (24 päeva adventi) – tõuse püsti pärast 24 sekundit

Salk/pesa on kükis ning peavad püsti tõusma pärast 24 sekundi möödumist. Lapsed ise aega ei näe, vaid peavad ära arvama, millal 24 sekundit täis saab. Lapsed omavahel arutada ei saa, vaid iga laps peab individuaalselt otsustama, millal tema arvates aeg täis saab.

Tulemusi arvestatakse selle järgi, mitu skauti/hundut salgas/pesas oli püsti tõusmisel kõige lähemal 24 sekundile nt 1 skaut/huncu tõusis 18 sekundi möödumisel, 2 20 sekundi möödumisel, 1 23 sekundi möödumisel ja 2 26 sekundi möödumisel. See salk/pesa saab 1 silma, kuna kõige lähemal olnud ajale (23 sekundit) oli 1 skaut/hundu.

Võistlust tehakse üks salk/pesa korraga.

Punktid – esimene koht 4, teine 3, siis 2 ja siis 1 punkt.