Helilaine (4-20)

Kirjeldus (Selgitus)

  • Osalejad on ringis.
  • Mängujuht (A) paneb käima ühe helirütmi. Kasutada võib eeskätt suuga tehtavaid häälitsusi või kasutada käsi või muid abivahendeid. Mängujuht valib heli, mida järjepidevalt on võimalik korrata ja mis annab selge rütmi ette.
  • Mängujuhist (A) vasakul pool asuv osaleja (B) kuulab rütmi ja heli ning lisandab sellele omapoolse helikorduse.
  • Osaleja (C) kuulab mängujuhi (A) ja osaleja (B) loodud heliühendit ning lisab enda poolselt sobiliku helikordusmustri.
  • Kõik osalejad hoiavad oma heli ja rütmi, kuniks on jõutud ringiga mängujuhini (A).
  • Siit edasi on nüüd hea võimalus võimendada, muuta ja kohandada oma helisi, kuniks jõutakse loomuliku ja loogilise kulminatsioonini.
  • Suvalises järjestuses hakkavad osalised oma helikordusi lõpetama kuni jõutakse täieliku vaikuseni.

Eesmärgid

  • Õpime häälitsustega vabastama oma hingamise ja helid, mis teevad järelsuhtluse palju lihtsamaks.
  • Tunnetame kollektiivset rütmi ja õpime lisama/täiendama juba loodule.

Mida jälgida

  • Märka, et osalejad jätaks harjutuse esimeses faasis piisavalt pause, et järgnevatel osalejatel õnnestuks täita olemasolevaid tühimike omapoolsete helidega.