Kaske-Kaske (4-20)

Kirjeldus (Selgitus)

 • Osalejad on ringis.
 • Alustatakse uhiuute liitsõnade moodustamist. Kõigepealt pannakse mängule käima rütm. Sobib hästi, kas plaks reitele, nips või hoopis plaks reitele + nips.
 • Rütmi löökide ajal toimub järgnev:
  • Esimesel löögil ütleb mängujuht (A) loodava liitsõna esimese poole, näiteks “Tuule
  • Teisel löögil ütleb mängujuhi (A) vasakul käel seisev osaleja (B) kuuldud sõna võimaliku teise poole, näiteks “Lipp”.
  • Kolmandal löögil liidetakse need sõnad üheks sõnaks ning kollektiivselt öeldakse selgel häälel need sõnad koos – “Tuulelipp”
  • Neljandal löögil lausutakse kõik koos “Kaske-Kaske”
  • Sõnaloome ja rütm kordub, kuid nüüd alustab sõna esimese poolega osaleja (B) ning sõna teisel löögil lõpetab osaleja (C).

Eesmärgid

 • Õpime teineteist aktiivselt kuulama
 • Langetame kriitika-filtreid enda ja teiste suunas
 • Suudame kiiremini reageerida tekkivale olukorrale vabastavas ja lõbusas vormis

Mida jälgida

 • Selle mängu juures on oluline välja tuua, et kõik öeldu on täiesti õige, sest loome uusi sõnu ja sõnade tähendus pole niivõrd oluline.
 • Märka, et püsitakse tempos, kui tempo läheb liiga kiireks, siis aeglusta seda sujuvalt.
 • Pane tähele, et liiga aeglane tempo võib osalised liigselt enese kriitiliseks ja sõnu otsivaks muuta.
 • Taju, et liitsõna esimene pool on hea anda omastavas käändes, et tekkiv liitsõna kõlaks suupärasemalt.