Skaudioskus “Liiklus”


Skaudioskuse “Liiklus” I taseme sooritaja:

 • teab ohutust talvel ja pimedas liiklemisel.
 • teab helkuri olulisust ja oskab seda kasutada nõuetekohaselt.
 • teeb vahet erinevat liiki ülekäigukohtadel.
 • oskab ületada teed ohutult vastavalt tingimustele.
 • oskab planeerida lühima ohutu teekonna punktist A punkti B oma kodulinnas.
 • oskab arvestada teekonna läbimiseks kuluva aja.
 • oskab anda selgeid teejuhiseid endale tuttavas keskkonnas.
 • teab jalgsi liiklemise tavasid ja eeskirju.

Skaudioskuse “Liiklus” II taseme sooritaja:

 • teab kiivri olulisust ning kasutab seda nõuete kohaselt.
 • teab esi- ja tagatulede olulisust ning kasutab neid.
 • oskab pumbata rattakummi.
 • teab põhilisi ennast mõjutavaid liiklusseaduseid.
 • teab, kuidas kasutada käemärke manöövrite sooritamiseks.
 • oskab kontrollida jalgratta tehnilist seisukorda.

Skaudioskuse “Liiklus” III taseme sooritaja:

 • oskab arvestada erinevate liiklusvahendite maksumust (tramm, troll, buss, rong, laev, auto, lennuk).
 • teab erinevate liiklusvahendite keskkonna mõjust.
 • valib liiklusvahendi pidades silmas maksumuse ning keskkonnasäästlikkuse suhet.
 • planeerib oma teekonna kodust skaudi üritusele teises linnas.
 • teab erinevate sõiduvahendite turvanõuetest ja järgib neid.
 • oskab planeerida reisi olenemata liiklusvahendist (laev, lennuk, rong, buss).
 • teab erinevaid laule/mänge teel olles aja veetmiseks.

Skaudioskuse “Liiklus” IV taseme sooritaja:

 • oskab vahetada autorehvi.
 • oskab tankida autot valides sobiva kütuse.
 • oskab lugeda kaarti ja juhatada autojuhile õiget teed.
 • teab erinevate liiklusmärkide tähendusi.
 • teab, kuidas käituda liiklusõnnetuse korral, järgides ohutusnõudeid.
 • teab auto pidurdusteekonna pikkust erinevate ilmastiku-, teeolude ja kiiruse korral.
 • oskab arvestada teekonna läbimiseks kuluvat aega, arvestades teeolude ja ootamatustega.
 • oskab arvestada kütuse kulu ja maksumuse liikudes punktist A punkti B.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.