Skaudioskus “Köietöö”


Köietöö märgiks on must karabin. Iga uue tasemega tehakse karabinile lisasälk.

Skaudioskus “Köietöö” I tase (ämblik)

MADALSEIKLUSE TASE

Ämblik võib tegeleda ajutiste madalseiklusraja elementide ehitusega, kõrgusega kuni 1meeter maapinnast. Eriala omandamiseks tuleb läbida täies mahus Ämbliku koolitusprogramm. Koolitus toimub maleva või lipkonna siseselt, koolitaja peab olema omandanud vähemalt Köietöö Selli taseme.

I taseme sooritaja:

 • tunneb erinevaid (dünaamilised ja staatilised, kootud, keerutatud ja punutud) köisi ja linte ning nende erinevusi ning kasutuskohti.
 • oskab köisi ohutult kasutada, puhtida, hoida ja hooldada (sh lõigata).
 • teab sõlmesidumise etappe, erinevaid sõlmetüüpe ja nende kasutuskohti.
 • oskab siduda ja kasutada:
  • haaravad
   • haarav aasaga
   • haarav ühe otsaga
   • Klemheist’i
  • ühendavad
   • stopper/kontrollsõlm
   • kangrusõlm (stopper)
   • soodisõlm
   • kalamees ehk rehvisõlm
  • aasad (köieots)
   • vahemees
   • juhisõlm
   • austriajuhisõlm e.kaheksa
  • köieotsa kinnitusviisid (puu külge nt)
   • seasõrg
   • palgisõlm
   • keerusõlm
   • pingutussõlm
 • tunneb erinevaid karabiine ja nende kasutusotstarvet.
 • oskab köisi puude vahele pingutada pingutussõlmega, “toore jõuga” ja plokisüsteemiga.
 • tunneb lihtsamaid köitest ja palkidest madalseikluselemente (paralleelköied, X, V, liaanitee).
 • oskab valida ohutut seikluspaika.
 • oskab rajada seikluselementi loodust kahjustamata.
 • oskab korraldada seikluselemendi turvalist läbimist ja juhendada grupiliikmeid oma kaaslasi turvama (grupi enesejulgestus).
 • omab soovituslikult 5m pikkust 9-10mm repsu sõlmeõppuseks ja kahte 1,5m pikkust 5mm repsu haaravate sõlmede tegemiseks.
 • soovituslik minimaalne varustus üksuses: 2tk x 40m põhiköit läbimõõduga 10-14mm (staatiline köis, mis võib olla ka kalandus- või ehitusköis), 4 ovaalselt raudkarabiini, 2tk x 1,5m 5mm läbimõõduga repsu ja ettevalmistatud kaitsmed puudele.

Skaudioskus “Köietöö” II tase (sell-ämblik)

KÕRGSEIKLUSE TASE

Köietöö SELL õpib varasemale lisaks mitmete tehniliste vahendite kasutamist (nt tali köie pingutamiseks) ning ohutut töötamist kõrgustes. Eriala omandamiseks tuleb läbida täies mahus koolitusprogramm 40 tundi ulatuses, mis sisaldab eraldi julgestuskoolitust, järgneb praktiseerimine oma maleva üritustel või üleeestilistel üritustel abilisena. Koolitaja peab olema omandanud vähemalt Köietöö meistri taseme. Koolitus toimub malevate koostöös või üleriigiliselt.

 • Eeldused: 2 praktikat, oskusvõistluse edukas läbimine, vanemskaudi ealisus.
 • Võimalused: võimalus korraldada iseseisvalt madalseiklusraja elementide ehitust ja viia neil läbi tegevust. Võimalus aidata köietöö meistrit kõrgseiklusraja elementide ehitamisel. Võimalus koolitada Ämbliku algtaset.

II taseme sooritaja:

 • oskab sõlmi lisaks Ämbliku oskustele – surmasõlm, kahekordne austriajuhisõlm, prantsuse haarav.
 • tunneb ja oskab kasutada rullikuid ja linte (slinge).
 • tunneb julgestusvarustust (ronimisvöö, kiiver, enesejulgestusotsad, shell).
 • oskab korraldada enesejulgestust, köite pingutamisel ohutult kasutada tali.
 • teab ja oskab kasutada shelli ja laskumiskaheksat.
 • oskab ehitada spetsiaalsetest koormarihmadest või slackline-dest madalseiklusraja elemente.
 • oskab redeli pealt ehitada köitest mobiilseid elemente (kuni 4 meetri kõrgusel).
 • abistab vähemalt kahel (lipkonna, maleva või ESÜ) üritusel seikluspunkti ehitamisel ja tegevuse läbiviimisel.
 • soovituslik varustus üksuses:
  • üks komplekt (2tk x 20m) koormarihmasid koos spetsiaalsete kinnitus ja pingutusvahenditega;
  • staatilised põhiköied (4tk x 40m) läbimõõduga 10-14mm (seikluselementide ehituseks);
  • üks 30m staatiline põhiköis (grigri ja haaratsiga ronimiseks) ja üks 40m dünaamiline põhiköis (julgestuseks) läbimõõduga 10mm, mis mõlemad on sertifitseeritud;
  • rullikud 2 tk;
  • rauast ovaalseid karabiine 10 tk;
  • HMS karabiine 6 tk;
  • 1 haarats;
  • julgestusvahendid: 1 grigri, 1 shell, laskumiseks 1 kaheksa;
  • universaalsed julgestusvööd 4-6 tk;
  • 4 kiivrit;
  • pingutamiseks 1 tali;
  • julgestusotsad 8-12 tk (sealhulgas 2 reguleeritavat);
  • 2tk x 170cm lintaasa, 2tk x 60cm lintaasa;
  • 4tk x 1,5m repsu läbimõõduga 5-6 mm haaravate sõlmede tegemiseks;

Skaudioskus “Köietöö” III tase

KORRALDAN KÕRGSEIKLUSÜRITUSE

Köietöö Meister võib iseseisvalt planeerida ja rajada kõrgseiklusraja elemente. Meister võib juhendada ja õpetada Köietöö selle ja ämblikke. Taseme omandamiseks tuleb läbida täies mahus Ä3 koolitusprogramm 50 tunni ulatuses. Osaleda saab alates 18. eluaastast. Koolitus on üleriigiline ja koolitajaks peab olema Köietöö instruktor. Peale koolitust tuleb läbida 2-aastane praktika maleva või üleriigilistel üritustel, seejärel eksam Ä1, Ä2 ja Ä3 tasemete programmide peale ning meistritöö.

 • Eeldused: Selli eksami edukas läbimine, sellipraktika meistri käe all, esmaabi koolitus, vanus vähemalt 18.
 • Võimalused: kõrgseiklusradade ehitamise õigus, võimalus koolitada ämblikke ja selle, võimalus, töötada seiklusparkides abilisena, ehitajana ja julgestajana, võimalus töötada iseseisvalt. Koos teiste meistritega osaleda ka muudel vastava eriala koolitustel Eestis.

III taseme sooritaja:

 • oskab puude otsas ehitada kõrgseikluselemente
 • oskab kasutada grigrit ja haaratsit või sarnaseid abivahendeid.
 • oskab seikluselementide ehitamisel kasutada trosse
 • teab platvormi ehitamise põhimõtteid.
 • oskab korraldada laskumist ehitistelt ja loodusobjektidelt
 • oskab korraldada ülaltjulgestuses kaljuronimist looduslikel kaljudel
 • riskijuhtimine – varustuse, keskkonna, seikluselementide ja seiklejate/ämblike/sellide isikuomadustest ja tervisest tulenevate riskide hindamise oskus.
 • omab isiklikku julgestusvööd, kiivrit, reguleeritavat julgestusotsa, 4 HMS karabiini, 2 1.5 m repsu (5mm), 5m repsu (9-10mm) ja erineva pikkusega lintaasasid. Soovituslikult laskumiskaheksa või shell, grigri ja haarats
 • osaleb pärast koolitust vähemalt kahel maleva või ESÜ üritusel kõrgseikluspunkti planeerimisel, ehitamisel ja läbiviimisel
 • teeb pärast praktilisi töid köietöö instruktori järelvalvel meistritöö (iseseisvalt planeeritud ja koos kaaslastega ehitatud seiklustegevuspunkt)

Skaudioskus “Köietöö” IV tase

TUNNEN KOHUSTUST ASJA EDASI VIIA JA ARENDADA

Instruktori taseme taotlemise eelduseks on aastatepikkune praktiline töö seiklusürituste korraldajana, koolitajana ja seiklusradade ehitajana.

 • Saab taotleda alates 21. eluaastast.
 • Peab omama kehtivat esmaabikoolituse tunnistust.
 • On osalenud ESÜ koolitajate koolitusel.

Võib korraldada malevatevahelisi ja vabariiklikke Ä1, Ä2, Ä3 koolitusi. Tase kehtib 4 aastat. Soovituslik omada mägimatka või alpinismi treeneri II-III taseme kvalifikatsiooni. Kui koolituste korraldamises ja praktilises köietöös tuleb sisse pikem, enam kui 3-aastane paus, siis taseme taastamiseks tuleb taotlejal korraldada Köietöö skaudioskuse II ja III taseme koolitus.

Võimalused: koolitada kõiki Ämbliku tasemeid. Partneritega koostöö raames käia tutvumas eriala erinevate lahendustega ka välismaal. Organiseerida Tagametsa seikluspargi tööd ja arendust.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.