Skaudioskus “Laagrielu”


Skaudioskus “Laagrielu” I tase

Suvised laagrid on skaudielu ühed tippsündmused. Pea sama olulised on ka talvised siselaagrid. Nii enda kui kaaslaste mõnusa laagrikogemuse tagamiseks on vajalikud teadmised laagrielust. Esimese taseme omanik omab esmaseid teadmisi seoses ööbimisega väljaspool kodu.

I taseme sooritaja:

 • teab põhilist isiklikku laagrivarustust.
 • oskab oma laagrivarustust korras hoida.
 • teab, milliseid riideid laagrisse kaasa võtta.
 • oskab oma seljakotti ise pakkida ning teab, mis asjad ja kus tema kotis on.
 • suudab laagri ajal oma isiklikud asjad ja oma magamiskoha korras hoida.
 • hoolitseb laagri ajal isikliku hügieeni eest.
 • oskab koguda tulehakatust ja hagu lõkkesse.
 • oskab nuga ohutult kasutada ja on teinud endale tokisaia toki.
 • käitub lõkke juures ohutult.
 • teab ja oskab kasutada ujumas käies “sõbrasüsteemi”.
 • teab suplemise reegleid.
 • teab toidupüramiidi tasemeid ja oskab sellel teemal arutleda.
 • oskab abistada laagritoidu valmistamisel.
 • teab, kust ja kuidas saab abi, kui keegi on saanud vigastada.
 • on osalenud vähemalt kahes skaudilaagris, millest vähemalt üks on olnud telklaager.

Skaudioskus “Laagrielu” II tase

Teise taseme omanik suudab lisaks esimese taseme oskustele teha enese ja kaaslaste elu välilaagris mõnusaks.

II taseme sooritaja:

 • oskab oma isikliku laagrivarustuse eest hoolitseda ja vajadusel seda parandada.
 • tunneb magamiskottide ja -mattide omadusi ning oskab valida laagriks sobiva.
 • oskab telgile valida parima koha ja oma valikut põhjendada.
 • teab laagriks vajalikku ühisvarustust ning milleks ja kuidas neid kasutatakse.
 • oskab laagri ühisvarustust pärast laagrit hooldada.
 • teab, kuidas laagris toitu hoida ja on lõkkel valmistanud laagritoidu.
 • oskab rajada ohutu lõkkeaseme ja selle pärast laagrit koristada. Teab, kuidas kustutada lõkkeasemest väljunud tuld.
 • oskab korraldada laagrisse pesemiskoha.
 • teab, kuidas ilmastik võib laagri tegevusi mõjutada ja kuidas selleks valmistuda.
 • on paigaldanud koormakattest varjualuse.
 • oskab ohutult kasutada, hooldada ja hoiustada saagi, kirvest ja teisi laagris kasutatavaid tööriistu.
 • on ehitanud mõne laagrielu mugavamaks tegeva laagriehitise (söögilaud, tool).
 • teab, kuidas puhastada ja ravida kriimustusi, haavu ja põletusi.
 • teab „igameheõigust“ ja oskab laagris tegutseda loodust ja kaaslasi säästvalt.
 • on laagris aktiivne meeskonnaliige.
 • teab peast vähemalt kolme lõkkelaulu ja on koos salgaga teinud lõkkenalja.
 • on osalenud lisaks I taseme laagritele veel vähemalt kolmes laagris, millest üks oli vähemalt nelja-päevane telklaager.

Skaudioskus “Laagrielu” III tase

Kolmanda taseme omanik omab lisaks eelnevale teadmisi kohaliku üksuse laagri korraldamiseks.

III taseme sooritaja:

 • oskab selgitada, mille järgi valida laagrisse sobilik telk ja oskab telki püstitada nii, et see peab vastu ka tugevale tuulele ja vihmale.
 • teab, kuidas laagris ohutult toitu hoida ja valmistada.
 • oskab koos salgaga planeerida tasakaalus laagrimenüü.
 • on kasutanud vähemalt kahte erinevat laagriköögi lahendust (lõke, põleti, katel).
 • oskab planeerida menüüd ja osta vajalikud toiduained nädalavahetuse laagriks.
 • saab aru jäätmete käitlemise vajalikkusest laagris.
 • oskab laagri pidamiseks valida sobiliku koha.
 • oskab planeerida head laagriala ja oma valikuid põhjendada.
 • oskab jälgida ilma ja olla valmis ilma muutumiseks.
 • oskab leida informatsiooni laagripaiga ja selle ümbruskonna kohta.
 • teab, kuidas selgitada, kas vesi kõlbab suplemiseks ja/või joogiks.
 • teab, kuidas planeerida laagri programmi.
 • teab, milliseid ohutusvahendeid laagris kasutada tuleb.
 • oskab oma kaaslastele rääkida laagriga kaasnevatest ohtudest.
 • oskab laagris oma üksuse eest vastutav olla.
 • on olnud laagris erinevate ilmaoludega.
 • on osalenud enam kui 4 päevases laagris ning vähemalt 3 päevases kerglaagris (kogu varustus on kaasa toodud seljakotis).
 • on abistanud vähemalt kahe laagri korraldamisel.

Skaudioskus “Laagrielu” IV tase

Neljanda taseme omanik suudab korraldada suurema laagri, tagada osalejate turvalisuse ja planeerida tegevused.

IV taseme sooritaja:

 • suudab püstitada telgi, mille ehitusega pole tuttav.
 • oskab valida sobivat kohta laagriplatsiks.
 • oskab organiseerida erinevaid transpordivõimalusi.
 • teab, kuidas planeerida kõigi osalejate vajadustele vastav ja huvitav laagri programm.
 • teab, kuidas planeerida varutegevusi halva ilma jms korral.
 • oskab tagada ohutusnõuete järgimist vähendamata laagrielamust.
 • oskab looduse tasakaalu häirimata looduses aktiivselt aega veeta.
 • teab, kuidas otsida laagrile soodustusi ja toetajaid.
 • teab, kuidas leida ja kasutada laagri programmis kohalikke vaatamisväärsusi.
 • oskab planeerida laagri eelarvet.
 • on tutvunud laagrite korraldamisega seotud ESÜ juhendite ja abimaterjalidega ning Eesti Vabariigi seadustega.
 • on läbinud kursuse ja omab „Laagrijuhataja“ osakutse tunnistust.
 • oskab koostada laagri riskianalüüsi.
 • on veetnud vähemalt 20 ööd erinevates laagrites.
 • on osalenud mõne suurema laagri eel- ja järellaagris.
 • on osalenud rahvusvahelises laagris.
 • on planeerinud ja läbi viinud (juhtinud) vähemalt kaheöölise üksuselaagri ja osalenud maleva või ESÜ laagri korraldamisel.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.