Skaudioskus “Matkamine”


Skaudioskus “Matkamine” I tase

Matkaoskused on skautluses ühed kõige elementaarsemad teadmised, mis loovad eeldused suurele vaikule seiklustele. Esimese taseme omanikul on matkamise baasteadmised ja ta on käinud matkamas.

I taseme sooritaja:

 • teab, milliseid riideid matkal kanda ja mida varuks kaasa võtta.
 • oskab pakkida oma seljakotti.
 • teab, kust leida ilmaennustus ning kuidas end matkal kaitsta ilma mõjude eest.
 • teab, millist sööki ja miks matkale kaasa võtta ning millist mitte.
 • teab, kuidas hoida loodust matkal ja mida teha matkal tekkinud jäätmetega.
 • tunneb „igameheõigusest“ punkte, millega tuleb arvestada looduses liikudes.
 • teab ohutustehnikat teedel liikumisel ja ühistranspordis sõites.
 • oskab looduses turvaliselt liikuda.
 • oskab kaardil ja looduses ära tunda olulisemaid maamärke.
 • tunneb kaardil erinevaid sümboleid ja värve ning teab, mida need tähendavad.
 • teab peamisi ilmakaari.
 • vastutab matka ajal enda eest ja on vastutustundlik meeskonnaliige.
 • teab ja oskab kasutada ujumas käies „sõbrasüsteemi”.
 • tunneb ohutustehnikat kirve, sae ja noa kasutamisel ning lõkke tegemisel.
 • teab, kuidas kutsuda abi, kui keegi on saanud kannatada.
 • on osalenud vähemalt kolmel matkal, millest vähemalt üks oli ööbimisega.

Skaudioskus “Matkamine” II tase

Teise taseme omanik omab baasteadmistest rohkem teadmisi ja kogemusi ning oskab matkal anda esmaabi väiksemate vigastuste korral.

II taseme sooritaja:

 • oskab anda esmaabi kriimustuste ja lõigete korral.
 • teab, kuidas toimetada villide ja väänamiste korral.
 • tunneb erinevaid matkariideid ja teab kihilise riietuse eeliseid.
 • teab, kuidas ja millal kasutada hädakutsungeid.
 • teab erinevaid lõkketüüpe ja nende eeliseid sõltuvalt kasutuseesmärgist ning ilmastikutingimustest.
 • oskab looduses nähtavaid objekte näidata kaardil.
 • oskab liikuda kaardil tähistatud trassi järgi ja kompassi abil otse läbi metsa või üle avamaa.
 • oskab määrata põhjasuuna ka ilma kompassita (k.a. öösel).
 • oskab oma isikliku matkavarustuse eest hoolitseda.
 • oskab leida sobiva ööbimiskoha ja püstitada telgi.
 • teab kui palju aega kulub keskmiselt 1 km läbimiseks matkates.
 • teab, millist ühisvarustust on matkal vaja.
 • on valmistanud matkatoidu nii matkapõletil kui lõkkeasemel.
 • on matkagrupi aktiivne liige ja matkakaaslaste suhtes tähelepanelik.
 • on juhtinud matka osa.
 • on osalenud vähemalt kolmel ööbimisega matkal.

Skaudioskus “Matkamine” III tase

Kolmanda taseme omanik omab süvendatud teadmisi matkamisest ning oskab metsas turvaliselt ööbida ja süüa valmistada.

III taseme sooritaja:

 • teab võimalikke ohte matkal ja kuidas neid vältida. Oskab hoolitseda salga esmaabivarustuse eest ja vajadusel seda kasutada.
 • teab, millised on tema salgaliikmete võimed (tugevused-nõrkused).
 • teab kõike „igameheõigusest“.
 • oskab kasutada skaudi teemärke.
 • teab, kuidas liikuda erinevatel maastikel (võsa, soo jms).
 • oskab ehitada ööbimiseks varjualust.
 • on kasutanud erinevaid viise veekogu ületamiseks.
 • oskab ka tundmatus kohas leida oma asukoha kaardil.
 • oskab kaardi abil matkarada planeerida ja planeeritud rada järgida.
 • teab kompassi ja teiste navigeerimisvahendite omapärasid ja piiranguid.
 • tunneb erinevaid telke ja oskab neid kasutada ning hooldada
 • on valmistanud lõkkel matkatoidu kasutades alternatiivseid vahendeid ja minimaalselt nõusid.
 • on vähemalt ühel matkal kirjutanud matkapäeviku.
 • oskab hinnata kui palju aega kulub salgal matkatrassi läbimiseks.
 • on planeerinud ja juhtinud vähemalt ühe matka.
 • on osalenud vähemalt nelja päeva pikkusel matkal.

Skaudioskus “Matkamine” IV tase

Neljanda taseme omanik omab põhjalikke teadmisi matka ettevalmistusest, osalemisest ja läbiviimisest. Oskab tunnetada ohte ja ohu korral tegutseda.

IV taseme sooritaja:

 • oskab koostada kolme päevase matka menüü.
 • tunneb erinevat matkavarustust (riietest taskunoani) ja nende omadusi ning oskab neid hooldada.
 • oskab hinnata riske matkal ja seista grupi ohutuse eest.
 • oskab navigeerida öösel ja halva nähtavuse korral.
 • oskab hinnata kauguseid maastikul (jõe laius, puu kõrgus).
 • omab vähemalt esmaabi skaudioskuse 2. taset.
 • oskab arvestada erinevate võimetega matkajate liikumiskiirusega erinevatel maastikel.
 • on matkanud Eesti loodusest erinevas looduses.
 • on iseseisvalt korraldanud ja läbi viinud vähemalt 3 ööbimistega matka.
 • on matkal pildistanud metslooma või -lindu.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.