Skaudioskus “Salgajuht”


Salgajuhi skaudioskuse nõuded on seotud Maimu Nõmmiku loodud Salgajuhtide kooli moodulites osalemisega. 2017 aastast asendab Salgajuhtide kooli Skautlemise Meistriklass.

Skaudioskuse “Salgajuht” I tase

Märgi omanik on sooritanud Salgajuhtide kooli kaks osa või osalenud Skautlemise Meistriklassi 1. õppepäeval.

Skaudioskuse “Salgajuht” II tase

Märgi omanik on sooritanud Salgajuhtide kooli neli osa või osalenud Skautlemise Meistriklassi 1. ja 2. õppepäeval.

Skaudioskuse “Salgajuht” III tase

Märgi omanik on sooritanud Salgajuhtide kooli kõik kuus osa või lõpetanud Skautlemise Meistriklassi.

Skaudioskuse “Salgajuht” IV tase

Märgi omanik on sooritanud Salgajuhtide kooli või lõpetanud Skautlemise Meistriklassi ning osalenud vähemalt kolmel osal lektorina ja esitanud vähemalt 6 ettekannet.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.