Skaudi programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult skaudiks on vaja:

 • läbida Paju märgi kriteeriumid;
 • anda skauditõotus.

Skaudi programmi järgud ja saavutamise kriteeriumid

I tase – PAJU

Skaudi vanusegrupi skautluse skaudioskuse I tase sisaldab nõudeid, mis tuleb täita enne skauditõotuse andmist. Nõuded täitnud skaut võib kanda Paju märki. Nende nõuete täitmisega saab liituja teada, mis on skautlus ja kuidas skaut olla, ning tuttavaks oma salgakaaslastega. Nõuete täitmise järel saab skaut anda tõotuse ning asuda välja teenima järgmise taseme märki.

 • Õpi tundma oma salka/rühma/lipkonda.
 • Vaheta kontakte oma salgaliikmete ja skaudijuhiga.
 • Esitle skauditõotust, -seadusi ja hüüdlauset. Seleta, kuidas sa skauditõotusest aru saad.
 • Tervita skauditervitusega ja räägi selle tähendusest.
 • Kirjelda, mida sa saad skautluses teha (seiklused ja skaudioskused).
 • Osale vähemalt kahel salga- või rühmaseiklusel.
 • Tee iga päev heategu.

II tase – KASK

 • Tutvusta salgakaaslastele oma hobisid ja huvisid.
 • Räägi salga liikmetega oma tugevustest ja nõrkustest.
 • Räägi lühidalt skautluse ajaloost.
 • Joonista oma piirkondliku üksuse struktuur ja nimeta juhte.
 • Tunne erinevaid skaudimärke ja paiguta need skaudivormil õigesse kohta.
 • Hangi endale skaudivorm.
 • Leia ESÜ kodulehelt informatsiooni järgmisena toimuva ürituse kohta.

III tase – KUUSK

 • Räägi B-P ja Anton Õunapuu eluloost.
 • Kuidas moodustatakse ja juhitakse salka/rühma ning kuidas valitakse nende juhid.
 • Joonista ESÜ struktuur ja oma üksuse paiknemine selles.
 • Oska kasutada ESÜ kodulehekülge.
 • Korralda oma salgaga koos üks seiklus ühiselt pereliikmetega.
 • Hoolitse mõnda aega salga vara (lipp, logiraamat jm) eest.

IV tase – MÄND

 • Korralda seiklus koos mõne teise skaudiüksusega.
 • Räägi Eesti skautluse ajaloost.
 • Tutvusta uutele liitujatele skautluse sümboolikat ja traditsioone.
 • Esinda oma salka oma üksuse salgajuhtide kogul.
 • Korralda salgaga seiklus, tutvustamaks skautlust oma koolis või kodukohas.
 • Uuri välja, kuidas saada vanemskaudiks.