Nimetu skaudipere esmaüritus 22. jaanuar 2022 Väänas

Nimetu skaudiüksus

22. jaanuaril toimus esimest korda skautluse uue formaadi avaüritus. See oli suunatud skautlusega rohkemal või vähemal määral seotud inimestele, kellel elukogemust rohkem kui 26 aastat ning kellele eraldi skautlikku programmi pole. Samas olid oodatud ka nooremad, kellel pole mingil põhjusel võimalik osa võtta rändute programmist.
Uue formaadi eesmärgiks on luua paindlikud võimalused skautluses kaasalöömiseks ja panustamiseks omale sobival kujul ja mahus. ESÜ jaoks on oluline hoida lähedal ja taas kaasata skautlusesse neid tublisid vabatahtlike skaute ja skaudisõpru, kellel elukorraldus on sedavõrd muutunud, et regulaarselt noortega tegelemiseks aega napib. Samas on neile skautlikud põhimõtted, ägedad tuttavad ja sõbrad skaudiradadelt ning põnevad tegevused väga südamelähedased. Rõõm oli näha, et esmaüritus võeti vastu soojade tunnetega ning kohal oli nii nägusid, keda kohtab sagedamini skautlikel radadel, kui ka neid, keda pole juba ammu kohanud. Suured tänud vahva koosolemise eest!

Mis ja kus toimus?Nimetu Skaudiüksus

Üritus toimus Vääna külas Vääna Tall-Tõllakuuris laupäeval, ennelõunasel ajal. Kuivõrd üritus on mõeldud ka peredele, kus sirgumas pisemaid lapsi, keda omapead jätta ei saa, siis võtsime arvesse ka väiksemate laste lõunauinakute aegu. Kohapeal toimusid skautlikud tegevused, et veidi ammu unustusehõlma oskusi värskendada. Vahvaid meenutusi tõid nii asimuudi leidmine, poomil reastumine, kui ka sõlmesidumise võistlus. Ühtlasi arutleti selle üle kas, kuidas, millal ja millisel kujul võiks sellises formaadis üritused ka edaspidi toimuda.
Ühiselt leiti, et formaat on huvitav, tundub osalejate muutunud elukorraldusega hästi sobivat ning kindlasti tuleks edasi korraldada. Selles tulenevalt ongi paika saanud järgnevad samalaadsete ürituste kuupäevad – 26. märts ja 14. mai algusega kell 11.00 (täpsemad asukohad ja tegevused on selgumisel). Üheskoos on plaan maha pidada ka üks vahva ühine skaudilaager meile armsas Tagametsas 21.-23. juuli. Pane omale kuupäevad kirja, jälgi infot ESÜ kanalites ning registreeri end osalejaks!
Eks paistab kuidas me edaspidi seda formaati nimetame ning kõik vahvad nime ettepanekud on igati teretulnud, kuid seni on tegemist esimesel kohtumisel kokkulepitud nimega “Nimetu Skaudiüksus”.

Kust aga tuli mõte selline üritus üldse korraldada?

ESÜ juhatus on mitmetel koosolekutel arutanud, et meie tegevusest on kogu ESÜ ajaloo jooksul käinud läbi väga palju noori ja täiskasvanuid, kes on tänaseks igapäevastest tegemistest veidi kõrvale jäänud, kuid kelle südames on skautlusel endiselt oma koht. Esimene katse neid kaasata oli 2020. aastal toimuma pidanud tähtpäevalaagris, mis kahjuks ära jäi. Eelmisel aastal toimunud Suurlaagrisse kutsusime samuti eemale jäänud skaute ja skaudiperesid, ent Suurlaagri toimumine sai otsustatud üsna viimasel hetkel ja toona oli neid, kes reageerida jõudsid, vähe. Juhatuse poolselt on eemale jäänud skautide kaasamise võtnud enda südameasjaks peaskaut Siim Maripuu.
Sarnane idee on “küpsenud” ka Skautmasterite Kogu juhatuses ja selle eestvedaja skm Valdik Kask (lipkond Okaskannel) peas. Kuidas kaasata eemale jäänud skaute ja võimaldada paindliku osalemist neile sobivas mahus ja kujul? Lisatõuke ideedest tegudeni liikumisel andis see, et väikeste lastega eemale jäänud lapsevanema rollis olevad skaudid/skaudijuhid uurisid olukorda skautluses ning näitasid üles huvi ühel või teisel moel kaasa lüüa, kuna lapsed on jõudnud hundude ikka. Nii võttiski Valdik initsiatiivi ja hakkas uurima eemale jäänutelt, mis on peamised takistused ning mis oleks need tingimused ja motivaatorid, mis kutsuks kokku tulema ja skautluses osalema. Täiendavaid mõtteid ja ideid formaadi välja töötamiseks on Valdik kogunud muuhulgas ka ISGFist (International Scout and Guide Fellowship).
Meeskonda on kaasatud ka Skautmasterite Kogu juhatuse liige nskm Aune Suve-Kütt (Kõrvemaa üksusest), kes on kunagine väga aktiivne skaut ning soovib ka täna aktiivselt skautlusest osa saada ja Karin Meikas (ESÜ kontor, üksikliige ning hundude lapsevanem), kes esindab meeskonnas skautliku taustata lapsevanemate võimalikke huve. Kõigi selle formaadi eestvedajate ühisnimetajateks on väikesed lapsed, muutunud elukorraldus ning armastus skautluse ja sellega seonduva vastu.

Kas ma võin ka osaleda?

Loomulikult võid. Oleme küll kirjutanud, et üritused on mõeldud 26+ skaudihuvilistele, kuid samas pole see ilmtingimata määrav. Kui sa tunned, et pole piisavalt aega, et läbida rändurite programmi, kuid soovid skautlikus õhustikus viibida, siis oled igati teretulnud. Skautlik taust pole samuti eeldus, üritustele ootame kõiki, kellel on skaudihing sees ning soovib osaleda ja panustada skautluses. Üritusele on oodatud kogu pere – võta kaasa oma kaaslane ja lapsed, kes teavad skautlusest ainult läbi Sinu toredate lugude ja pildivaramu. Kavandame igaks ürituseks ka eraldi vahvaid tegevusi lastele Koerte (ja muude koduloomade) kaasa võtmise võimaluses ja tingimustes palume eelnevalt kokku leppida ürituse peakorraldajaga!
Nimetu skaudiüksuse huvilistele on loodud ka Facebooki grupp, millega on võimalik kõigil huvilistel liituda SIIN.  https://www.facebook.com/groups/514061136594157

Uute põnevate skautlike kohtumisteni
Valdik Kask
Siim Maripuu
Aune Suve-Kütt
Karin Meikas