Uued juhatuse liikmed 2023

2023. aasta Eesti Skautide Ühingu Üldkogul valiti kolm uut juhatuse liiget. Järgnevalt saad lugeda uute juhatuse liikmete kokkuvõtet nende skauditeekonnast ja edasistest plaanidest.  

Suhtlusjuht – Luisa Viisileht  

Suhtlusjuhina alustab tööd Luisa Viisileht (RSM/Okaskannel), kelle ülesandeks juhatuses on hoida silma peal ESÜ kommunikatsioonikanalitel, tagada hea info liikumine, arendada ESÜ väliskommunikatsiooni ning veenduda, et õige info jõuaks õigete inimesteni.  

Luisa eesmärk on arendada välja pädev, efektiivne ja lihtne kommunikatsioonissüsteem, mis parandaks suhtlust meie liikmeskonnaga. Lisaks anda vaade ESÜ tegevustest inimestele väljaspool skaudimaailma, mis ärataks huvi meie toimetuste vastu ja omakorda suurendaks skautide tuntust ning toetust.  

Luisa otsustas kandideerida ESÜ juhatusse tahtega aidata arendada armsaks saanud Eesti Skautide Ühingu toimimist nii hästi kui tema kogemustepagas seda võimaldab. 

Ta on enda kohta välja toonud tugevused meeskonnatöös ja eesmärkide järgi tegutsedes ning usub, et annab oma julge suhtlemise, otsekohesuse ning motiveeritusega kindlasti tiimile ja inimestele ta ümber põhjust usalduseks. 

Luisa liitus Eesti Skautide Ühinguga juba 2009. aastal ning on hundust rändurini olnud aktiivne liige lipkonnas Okaskannel, kus tegutses üksuse infojuhi ja hiljem ka juhina. Lisaks on Luisa kaasa löönud erinevate lipkonnasiseste ürituste, Jüripäeva, Kriimsilma laagri ja suurlaagri korraldamises. Hetkel on ta lõpetamas viimast aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi rootsi keele õppesuunal. Edasised õpingud peale ajateenistust on kõige tõenäolisemalt arhitektuurivallas kas Tallinnas või välismaal.  

Fun fact Luisa kohta: “Ma armastan küpsetamist ja toore taigna söömist!” 

suhtlus@skaut.ee

Välissuhete juht – Jaagup Markus Niitvägi  

Välissuhete juhina hakkab tegutsema Jaagup Markus Niitvägi (Ökoskaudid), kelle ülesandeks juhatuses on olla lüli ESÜ ja kõige rahvusvahelisel tasandil toimuva vahel, peamisteks ülesanneteks on igapäevane suhtlus WOSMi ja teiste riikide skautidega ning info edastamine ESÜ tasandil, välislaagrite info jagamine ja nendel osalemise toetamine.  

Jaagupi eesmärk on tagada sama efektiivsus ja aktiivsus oma välissuhete juhi töös kui tema eelkäijatel. Aja planeerimine kõige toimuva kõrvalt ning infovoogude haldamine saavad ilmselt tema jaoks suurimaks katsumuseks. Ülesannete puhul proovib Jaagup esialgu teha ära kõik olulise ning siis proovida järk-järgult oma ideid katsetada ning uuendusi ja muudatusi sisse viia, kui peaks selleks võimalus olema. 

Jaagup kandideeris ESÜ juhatusse, sest skautlus on osa tema identiteedist ning ta tunneb, et on vanuses ja (võibolla) positsioonis, et skautlusele midagi tagasi anda. Nähes, et juhatuses on tühjad kohad pani teda mõtlema, et isegi kui ta ei pruugi olla ideaalne kandidaat, siis tahaks anda oma panuse, et skautlust Eestis toetada. 

Ilmselt on Jaagupil keskmisest suurem rahvusvaheline tutvusringkond skautide seas ning teadmised ja oskused, et suhelda skautidega üle maailma. Individuaalselt töötamine ei ole talle võõras ning ta on harjunud oma aega planeerima ja iseseisvalt otsuseid vastu võtma ning oma valdkonna eest vastutama. Tuleb kasuks ka ettevõtte asutamise ja juhtimise kogemus.   

Jaagup on põgusalt olnud salgajuht, kuid rohkem leidnud rolli ürituste organiseerimises, olgu nendeks siis üksusesisene suvematk, Ämbliku ronimiskoolitused, ERNA või ka näiteks Suurlaagris all-laagri rolli täites. Ta on saanud võimaluse osaleda ka välisüritustel, mis on tugevdanud tema seost skautlusega ning aidanud mõista ja hinnata skautluse rahvusvahelist külge. Kõige viimane skautlik tegevus oli Ellujäämismatka korraldamine Nelijärvel. Hetkel õpib ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas religiooniuuringute eriala, töötab ettevõttes Wise klienditeenindusspetsialstina ning on ettevõtte Tanngrisnir OÜ omanik ja juhataja. Skautlusest alguse saanud huvi tõttu käib ta vabal ajal ronimistrennis. Jaagup armastab reisimist ja kindlasti kavatseb 2023 teisel poolel oma abikaasale vähemalt kuuks ajaks Austraaliasse külla lennata.  

Fun fact Jaagupi kohta: “Räägime Johannaga omavahel nagu beebidega või väljamõeldud sõnu kasutades. Ehk siis kui on kuulda mind telefoni otsas imeliku häälega mämmutamas või imelikke fraase kasutades rääkimas, siis ilmselt olen Johannaga kõnes. Uskuge mind, kui te seda kuulete siis te saate aru millest ma räägin.” 

international@skaut.ee

Programmijuht – Peeter Aleksander Paju   

Programmijuhiks valiti Peeter Aleksander Paju (Ökoskaudid), kelle ülesanneteks on programmimeeskonna juhtimine ja tagamine, et igal vanusegrupil oleks olemas neile sobiv ning võimekusele vastav programm, mida läbides saavutatakse parimad võimalikud eesmärgid. Lisaks ka erinevatele üritustele korraldajate leidmine. 

Peetri eesmärgiks on täiendada praegust skautide vanusegrupi programmi, samuti üle vaadata rändurite programm. Peamised väljakutsed on tema jaoks ilmselt üritustele korraldajate leidmine ning efektiivse programmi välja töötamine. 

Tugevusteks nimetab Peeter oma kogemuse ning oskuse näha asju uue nurga alt.  

Skautluses on ta panustanud ning jätkuvalt panustab oma lipkonna Ökoskaudid juhatuse tegevusse. Peeter on osavõtnud mitmetest kursusest ja koolitustest, näiteks Ämblik, Kaugmatkaja ja Skautlemise meistriklass, osalenud mitmes ESÜ laagris IST-na, olnud mitme ESÜ ürituse korraldusmeeskonnas ning punktikoordinaator Ellujäämismatkal.

Lisaks on ta olnud ERNA matka punktikohtunik ja hetkel peastaabis kontrollpunkti koordinaator. Ta on andnud ka mitmeid koolitusi, nagu matkavarustuse ABC, liputoimkonna ABC ja Ämbliku kursus. 

Väljaspool skautlust on Peeter Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudeng ning töötab juristina TRINITI advokaadibüroos. Lisaks on ta Eesti Üliõpilaste Seltsi liige. Oma vaimset ning füüsilist tervist hoiab ta korras piljardi, discgolfi ning ronimisega. 

Fun fact Peetri kohta: “Isegi kui välja ei paista, et midagi toimuks, siis võid kindel olla, et taustal saab kõik tehtud mis vaja. Naljakaid lugusid räägin laagris – metsas.” 

programm@skaut.ee

Juhatuses jätkavad tööd Ragnar Luup (juhatuse esimees ja finantsjuhi KT), Janne Rechlin (personalijuht) ja Gregor Pihlak (majandusjuht).

Nende kohta on kirjeldav info leitav siit: https://skaut.ee/uudised/esu-28-uldkogu-ja-uus-juhatus/ 

Artikkel avaldati 9.06.2023