ESÜ 28. Üldkogu ja uus juhatus

Üldkogu

19. märtsil toimus järjekorde Üldkogu, kus traditsiooniliselt tutvustati eelneva aasta aruandeid, tegemisi ning tulemusi. Üheskoos viidi sisse põhikirja muudatus, mis määrab nüüd juhatuse liikme ametiajaks kolme aasta asemel kaks. Üldkogu eel otsiti uusi vabatahtlikke juhatuse esimehe, personalijuhi, finantsjuhi, koolitusjuhi, programmijuhi, majandusjuhi ja suhtlusjuhi ametikohtadele. Üldkogul valiti ametitesse juhatuse esimees Ragnar Luup (Pääsusaba), personalijuht Janne Rechlin (RSM/Tondisalu) ning majandusjuht Gregor Pihlak (Ökoskaudid). Eelmisest juhatusest jätkab välissuhetejuht Annika Annus (RSM/Põhjala) ning juhatust toetab peaskaut Siim Maripuu (TSGM). Nagu näha on, siis mitmed ametikohad on täitmata, seega kui Sul peaks olema huvi ESÜ juhatust toetada ning ehk järgmine üldkogu juhatussegi astuda, anna sellest julgelt Raganrile märku – skaut@skaut.ee.

Uus juhatus

Üldkogul valitud uuete juhatuse liikmete hulgas on nii vanu tuttavaid kui ka uut ja värkset verd. Nüüd on võimalus nendega ka tutvuda. 

Juhatuse esimees – Ragnar Luup

Juhatuse esimehe ülesandeks saab olema nii juhatuse liikmete kui ka töötajate toetamine, motiveerimine ja suunamine. Ragnar jälgib, et organisatsioon oleks õigel suunal ja saavutaks oma eesmärgid. Ragnari eesmärgiks on tuua organisatsioonile uus hingamine ja konkreetsed fookused. Seda on plaanis teha läbi motiveerimise ja meeskonna kasvatamise. Olles tegutsenud nüüd ka skaudijuhina näeb ta kitsaskohti, mida tuleks parandada. Ragnar on juhatuses olnud ka eelnevalt, mistõttu on ta kursis sellega, mida see töö tähendab. Ta leiab, et see on hea koht, kus arendada enda oskusi ja saada juhtimisalast kogemust. Vabatahtlikuna tasub panustada skautlusesse, sest see annab võimaluse saada kogemusi igas vanusegrupis, leida sõpru ning panna ennast proovile. Samas annab see võimaluse ka nautida seltskonda ning loodust. Väljaspool skautlust tegeleb Ragnar IT-valdkonnas, ta hoiab töös mitmete asutuste süsteeme. 
FUN fackt about Ragnar: Ragnar leiab, et ta on tegelikult üpris igav inimene ning ta naudib ka omaette olemist, mil ei suhtle päevade kaupa mitte kellegagi.

Personalijuht – Janne Rechlin

Personalijuhi peamiseks ülesandeks saab olema juhtide ja vabatahtlike hoidmine ja toetamine. Lisaks on tema ülesandeks ka personalivaldkonna ürituste korraldamine ning jooksvate ülesannete täitmine. Janne eesmärgiks on, et ESÜ jõuaks veelgi rohkemate inimesteni, sest skautluses olevad inimesed on täis teotahet, nad on ettevõtlikud ning tegusad. Skautluses pulbitseb elujõulisus – seega mida rohkem skaute, seda rohkem vinget energiat. Janne otsustas tulla skautlusesse, sest näeb, kui kirglikult suhtuvad ESÜ liikmed skautlusesse ning kui hingega nii paljud asjajuures on. Andes ise skautlusele saad ise kordades rohkem tagasi – just see innustaski astuma juhatusse. Janne loodab juhatuses olles tutvuda uute inimestega ning võtta ette põnevaid tegevusi ja seiklusi mille kaudu omandada uusi kogemusi. Vabatahtlikuks tasub tulla, sest see annab palju juurde ja seeläbi tood oma ellu häid emotsioone, saad arendada ennast ja koged palju uut, mis paneb silma särama. Janne tegutseb ka väljaspool skautlust personalivaldkonnas. Vabal ajal otsib võimalusi sõita eemale linnakärast ning pageda looduse rüppe. Meelistegevused on jalutamine, rattasõit, suusatamine või ka mootorrattasõit. Lisaks armastab lugeda raamatuid ning tegeleda käsitööga.
FUN FACKT about Janne: Janne on suur piimavasikas – temajaoks pole üldse probleemi mitu liitrit piima päevas ära juua.

Majandusjuht – Gregor Pihlak

Majandusjuhi ülesandeks saab olema majandustegevuste haldamine ja sponsoritega suhtlemine. Gregori eesmärgiks on lüüa kaasa juhatuse tegevustes ja panustada ESÜ heaolusse, leida uusi sponsoreid ja neid ka hoida. Juhatusse otsustas Gregor astuda, kuna on olnud organisatsioonis 2. klassist alates, ehk juba 13 aastat ja leidis, et just nüüd on õige aeg tagasi anda. ESÜsse tasub vabatahtlikuks tulla, sest organisatsioonis on koos aktiivsed ja avameelsed noored, kellega on tore koos argipäeva pingeid maandada. Väljaspool skautlust on Gregor juuratudeng. Kooli kõrvalt toimetab aktiivselt Eesti Üliõpilaste Seltsis, 3-4x nädalas teeb trenni jõusaalis ning vabal ajal liigub looduses, loeb või vaatab filme.
FUN FACKT about Gregor: Skautlusest on külge jäänud hüüdnimi Hobbit – kes teab, see teab.

Välissuhete juhi Annikaga saad tutvust teha eelmise aasta Üldkogu järgselt ilmunud uudises