ESÜ juhatus 2021

Juhatuse esimees Kristian Sägi

Saame tuttavaks inimestega, kes juhivad Eesti Skautide Ühingut

Juhatuse esimees – Kristian Sägi

Kristian Sägi on alates sellest aastast juhatuse esimees. Tema peamisteks ülesanneteks on organisatsiooni juhtimine, kasvatamine ja efektiivsemaks muutmine. Lisaks ka arengukava järgimine, juhatuse töö organiseerimine, programmi eesmärkide saavutamine ning uute rahastusallikate leidmine.
Kristiani eesmärgiks on arendada skautlust Eestis nii, et organisatsioon ja liikmeskond oleks nähtav, tuntav ja huvipakkuv kõigile. Skautlikud väärtused ja elufilosoofia on Kristianit saatnud kogu tema teadliku elu, kuid ESÜ, kui organisatsiooniga pole ta seotud olnud – selles aga peitubki tema väärtus – ta toob kaasa vaatenurki ja küsimusi, mis aitavad organisatsioonil edasi areneda ja veelgi suuremateks eesmärkideks valmis olla.
Kristian astus juhatusse sooviga anda tagasi organisatsioonile, mis teda omal ajal palju aitas ja tema elu siiani mõjutanud on.
Vabatahtlikuna tasub ESÜ tegevustesse panustada, sest see pakub võimalust ennast arendada ja töötada koos ühiste eesmärkide nimel paljude toredate inimestega.
Väljaspool skautlust on Kristian startupide mentor, aidates neil leida toodete fookus, juhendades, kuidas luua hea meeskond ning saavutada püstitatud eesmärgid. Ta on töötanud ka asutaja ja tehnoloogiajuhina mitmes ettevõttes.
Kristian on tänulik kõigile, kes on panustanud ja jätkuvalt panustavad skautluse arengusse – see panus on hindamatu!
Fun fact about Kristian: Kristian oskab küpsetada leiba ning ta on pidanud küülikufarmi. Hommikuti astub ta voodist välja alati parema jalaga.

Personalijuht – Katri Pruulmann

Personalijuht Katri PruulmannKatri Pruulmann on personalijuht, kelle ülesandeks juhatuses on hoolitseda oma inimeste eest – seda nii juhatuse kui ka liikmete ja vabatahtlike tasandil. Katri on juhatuses alates 2016. aastast ja tema eesmärgiks on panna skaudijuhi silmad särama, ehk et skautluses tegutsevad juhid oleksid tänatud, edutatud ja hoitud. Juhatusse astumine juhtus emotsiooni ajel, sest ESÜl oli abi vaja ja Katril jõudu ning soovi seda pakkuda. Juhatuses olemine on andnud kindlasti juurde väga palju julgust ja enesekindlust, oskuse öelda ei, samas küsida abi, kui enam üksi ei jaksa, samuti ka väga palju väga toredaid jutuajamisi ja skaudisõpru. ESÜ juhatuses olemine on andnud ka kindla suuna elule – skautlus on aidanud loobuda liiga suure koormuse tõttu asjadest, mis tegelikult ellu ei panustanud. Ajakitsikuses olles peab aga mõtlema, mis on need asjad, ilma milleta ei kujutaks oma päevi ette – ja skautlus on kindlasti üks nendest. Vabatahtlik töö skautluses annab ääretult palju – sõpradest eneseteostusvõimalusteni välja. Lisaks ka võimalus panustada noorte hinge harimisse, vahvaid üritusi ja laia skautliku võrgustiku üle kogu maailma, millest saab tegelikult aru alles siis, kui oled Jamboreel.
Väljaspool skautlust on Katri muusikaõpetaja, lisaks ka justkui muusikaterapeut, sest on aja jooksul näinud nii palju inimesi, kes on saanud muusikaga tegelemisel kehvad kogemused ja seetõttu peab ta oma missiooniks seda olukorda muuta – et inimesed õpiksid taas armastama muusikat, armastama iseennast läbi muusika ja avaneksid taas muusikaga ja muusikale.
Fun fact about Katri – Katri aka Kata on patoloogiline hilineja. Tavaliselt jääb ta igale poole hiljaks ning selgusetuks jääb kuidas see küll kogu aeg juhtub.
Lisaks meeldib talle kohutavalt muusikateooria ehk solfedžo, mida enamik inimesi vihkab.

Finantsjuht – Marianne Kask

Finantsjuht Marianne KaskMarianne Kask on finantsjuht, kelle ülesandeks juhatuses on hoida balansis ESÜ majandus. Ta on juhatuses olnud alates 2016. aastast ja tema eesmärgiks on jätkata juhatuses ka väikeste laste kõrvalt. Marianne astus juhatusse, et teha lisaks põhitööle veel midagi põnevat ning saada uusi kogemusi, mis võiks tulevikus kuidagi kasuks tulla. Skautlus pakub sõpru ja tuttavaid kogu eluks, mõnele isegi abikaasa
Väljaspool skautlust kasvatab Marianne väikest last, laulab Tallinna Tehnikakõrgkooli kammerkooris ning koos dirigendiga juhib ja organiseerib kammerkoori tegevust.
Fun fact about Marianne – Marianne lemmikvärviks on punane ja seepärast kutsutakse teda Punapäiseks Finantsitariks (vanasti Punapäine Heldurinna, kui ametinimetuseks oli veel haldusjuht).

Majandusjuht – Gerlin Valge

Majandusjuht Gerlin ValgeGerlin Valge on alates sellest aastast majandusjuht, tema ülesanneteks on olla abiks eelarve koostamisel ja planeerimisel, tegeleda rahastusprojektidega, hallata ja arendada sponsorlussuhteid ning tegeleda kodulehe ja andmebaasi arendamisega.
Juhatuse liikmena on Gerlini eesmärgiks panustada skautluse arengusse rakendades oma kogemusi ja oskusi nii hästi kui võimalik.
Gerlin on olnud skautlusest mõned aastad eemal, kuid saades võimaluse olla abiks Talimängude korraldamisel, muutus ammune soov taas panustada veelgi suuremaks ja nn “hasart” tuli uuesti sisse. Seega otsustaski ta proovida kätt majandusjuhina ning loodetavasti saab ta palju huvitavaid kogemusi ning uusi teadmisi.
Vabatahtlikuna tasub skautlusesse panustada, sest see annab võimaluse suhelda vahvate inimestega ning saada kogemusi, millest on kasu ka edaspidi.
Gerlin naudib töö ja skautluse kõrval looduses matkamist ning discgolfi mängimist, kuid tema suurim kirg on laulmine, millega on ta tegelenud juba lasteaiast saadik. Hetkel laulab ta kooris Emajõe Laulikud.
Fun fact about Gerlin: Gerlin hakkab aeg-ajalt kõvasti ja äkitselt naerma, nii mõnigi on sellepeale ehmatanud.

Programmijuht – Jane-Ly Tammekivi

Jane-Ly Tammekivi on alates sellest aastast programmijuht, tema ülesanneteks on programmimeeskonna juhtimine ja tagamine, et igal vanusegrupil oleks olemas neile sobiv ning võimekusele vastav programm, mida läbides saavutatakse parimad võimalikud eesmärgid. Tähtis ülesanne on ka erinevatele üritustele korraldajate leidmine.
Jane-Ly eesmärgiks on uudsete programmide juurutamine ja levitamine võimalikult paljude noorteni ning vajadusel muudatuste sisseviimine. Sõltumata üle maailma levivast viirusest on eesmärgiks, et toimuks paljud ESÜ üritused kohandatud formaadis ning hetkelist olukorda arvestades.
Jane-Ly on olnud mitme ürituse programmimeeskonnas ning oma lipkonnas juba paar aastat programmijuht. Kui tehti pakkumine liituda ESÜ juhatusega, siis peale pikka kaalumist otsustas ta väljakutse vastu võtta ning usub, et see on igati põnev ja toob kasu ka tulevikus.
Vabatahtlikuna tasub skautlusesse panustada, sest see pakub igaühele tegevust, toetust ja õiglast arengut just inimese enda huvide ja soovide järgi.
Väljaspool skautlust õpib Jane-Ly Tallinna Tehnikaülikoolis teede- ja sillaehituse inseneriks. Lisaks on ta ka inseneriteaduskonna üliõpilaskogu täisliige ning panustanud ka ürituste korraldusse. Kooli ja skautluse kõrval tegeleb Jane-Ly veel jalgpalli ja fotograafiaga ning käib ka erialasel tööl.
Fun fact about Jane-Ly: tal on miskipärast üsna palju vahvaid hüüdnimesid, paljud tutvusringkonnad kutsuvad erinevalt nt jalgpallis on ta Jänks, ning sõbrad/ tuttavad/ lähedased kutsuvad nt Jänes, Džein, Jansu, Janes, Jänku, Dzanks jne

Koolitusjuht – Ene-Ly Lehtmaa

Koolitusjuht Ene-Ly LehtmaaEne-Ly Lehtmaa on koolitusjuht, kelle ülesandeks juhatuses on arendada ESÜ koolitussüsteemi, koordineerida koolituste toimumist ja juhtida koolitusmeeskonda. Ta on juhatuses olnud alates 2018. aastast ja tema eesmärgiks on toimiva koolitussüsteemi loomine ning enesetäiendusvõimalusi pakkuvate koolituste korraldamine. Ene-Ly on haridusvaldkonnaga seotud olnud pea terve oma elu ning kui tekkis võimalus ESÜs koolitusjuhina kätt proovida, siis tuli see põnev väljakutse ju vastu võtta ja juhatusse astuda. Skautlus pakub uusi väljakutseid, võimalusi areneda ja laiendada sotsiaalset võrgustikku ning rohkelt võimalusi mugavustsoonist välja astumiseks. Skautlus võimaldab muutusi – muuta iseend, muuta teisi ja muuta maailma.
Väljaspool skautlust töötab Ene-Ly lasteaiaõpetajana, hobiks on loodusfotograafia, mis viimasel ajal küll soiku on jäänud. Lisaks meeldib talle matkata ja nautida häid filme.
Fun fact about Ene-Ly – Ene-Lyt tõmbab meeletult vesi, kuid ujuda oskab ta vaid teoreetiliselt.

Suhtlusjuht – Kristjan Tedremaa

Suhtlusjuht Kristjan TedremaaKristjan Tedremaa on suhtlusjuht, kelle ülesandeks juhatuses on tõhustada ja parandada ESÜ sise- ja väliskommunikatsiooni, tutvustada skautlust avalikkusele ja tagada hea info liikumine. Kristjan on samuti uus juhatuse liige sel aastal, tema eesmärgiks on läbi kommunikatsiooni parandamise ESÜ liikmeskonna kasv vabatahtlike ja noorte näol ning organisatsiooni parema nähtavuse tagamine avalikkuses. Skautlus on aja jooksul Kristjanile palju andnud ning nüüd tundus õige hetk ka ise midagi vastu pakkuda. Skautlus annab võimaluse tutvuda uute inimestega, panustada kogukonna ja noorte arengusse ning võtta vastutus meie elukeskkonna paremaks muutmise eest.
Väljaspool skautlust töötab Kristjan andmeanalüütiku ja juhtimiskonsultandina. Lisaks juhib väikeettevõtet, mis pakub koolitusi ja nõu kolmanda sektori ning avaliku sektori organisatsioonidele. Vabal ajal veedab palju aega looduses liikudes – nii jala kui ka rattaga.

Välissuhete juht – Annika Annus

Välissuhete juht Annika AnnusAnnika Annus on välissuhete juht, kelle ülesandeks juhatuses on olla lüli ESÜ ja kõige rahvusvahelisel tasandil toimuva vahel, peamisteks ülesanneteks on igapäevane suhtlus WOSMi ja teiste riikide skautidega ning info edastamine ESÜ tasandile, välislaagrite info jagamine ja nendel osalemise toetamine. Annika on samuti ESÜ juhatuses uus liige, tema eesmärgiks on innustada noori saama osa väliskogemustest. Rahvusvahelised võimalused peaksid olema hästi kajastatud, atraktiivsed ja ja osalemisprotsess arusaadav ja lihtne. Annika on olnud välissuhete tiimi liige alates 2017. Aastast ja on aja jooksul üha rohkem ja rohkem kaasatud olnud, nii tunduski loogilise sammuna astuda edasi ka juhatusse. Sammu oli julgem teha tänu eelmise välissuhete juhi toetusele ja innustusele. Seega usub Annika, et vastuvõetud väljakutse saab olema põnev ja kasulik ka tulevikus. Skautlus pakub läbi väärtuste, seikluste ja soojade inimeste läbi tohutul hulgal inspiratsiooni. Skautlus on mitmekesine – see pakub miskit igaühele ja kõik on oodatud.
Väljaspool skautlust tegeleb Annika õppimisega, hetkel omandab ta Hollandis bakalaureuse kraadi. Tõeliseks kireks on jooga ning ülikooli kõrvalt käib ta tööl kaunis rannarestoranis. Iga killuke neist täidab tema hinge – igaüks erineval moel.
Fun fact about Annika – mõnikord kuhugi kõndides Annika laulab omaette või tantsib mistahes kohtades.