Üldkogu 2024

Selleaastane Üldkogu toimus kaunis Glehni lossis. Tore oli alustada selleaastast koosolekut uue lipu sissepühitsemisega, mida aitas eest vedada Siimon Haamer. Tänu sellele on ESÜl nüüd olemas kaks paraadlippu, et ei peaks tähtsamatel sündmuspäevadel ühe lipuga keerulisi logistilisi ülesandeid lahendama.

Üldkogul oli kohal 43 volinikku. Volinike arvu kinnitas mandaatkomisjoni esimees Monika Ojala. Üritust protokollis Sirje Pool ja häältelugemiskomisjonis olid Helena Eltermaa, Catherine Caroline Hiiemaa ja Janek Laoväli. 

Üks traditsioon, mida proovime jätkata, on noorte kaasamine üldkogu juhtimisse. Sel aastal haaras sellest võimalusest kinni Marjette Slabina, keda toetas Mart Felding. Marjette võttis enda kogemuse kokku nii: „Vanemskaudina oli suurt sündmust nagu Üldkogu kindlasti veidi hirmus juhtida või vähemalt algul tundus nii. Kuid mul oli mentoriks kõrval tore ja kogenud skaudijuht, seega Üldkogu kulges ilusti. Ainus oluline asi, mida peab meeles pidama, on päevakava jälgida ning kõikidele sõnaõigust anda – kõik muu langeb iseenesest paika. Üldiselt annab Üldkogu nii eelmisest kui ka tulevasest skaudiaastast hea ülevaate, seega soovitan kõikidel sealt läbi astuda.“

Üldkogul kinnitati vajalikud aruanded nagu revisjonikomisjoni aruanne, 2023. majandusaasta aruanne ja ESÜ juhatuse aruanne.

Eriti teeb rõõmsaks, et juhatusse valiti uued liikmed. Sellest kevadest tööd alustanud juhatuse liikmed on finantsjuht Keiro Nurme ja koolitusjuht Britt Heleen Valgepea. Tagasi valiti juhatuse esimees Ragnar Luup, personalijuht Janne Rechlin ja majandusjuht Gregor Pihlak. Lisaks toimusid valimised revisjonikomisjoni liikmete kohtadele ning EGL ja ESÜ SAsse.  

Selleaastasel Üldkogul arutasime ka liikmemaksu muutmise küsimust ja otsustatud sai, et uuest aastast on liikmemaks 30€. Küll aga tõime sisse erisuse, mis puudutab pere liikmemaksu. Alates III liikmest aktiveerub pere liikmemaks ja ühte leibkonda kuuluvad liikmed saavad maksta 60€, mis katab kõigi leibkonda kuuluvate liikmete liikmemaksud.  Uuest aastast kehtima hakkava liikmemaksuga katame tulevikus ka edutusmärkide andmise kulud ja ei küsi märkide väljaandmise eest tasu.

Üldkogu toimumist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.


Ragnar Luup
ESÜ juhatuse esimees

Artikkel avaldati 24.04.2024