ESÜ Üldkogu koosolek 21.03.2020

Ürituse kuupäev:
21.03.2020
Registreerimise algus:
27.01.2020
Kohtade arv:
Piiramata
Registreerunud:
11
Registreerimise lõpp:
15.03.2020
Asukoht:
Tallinna Skaudikeskus

Eesti Skautide Ühingu tähtsaimjuhtimisüritus Üldkogu ootab osalema kõigi ESÜ üksuste volinikke.

AEG: 21.märts 2020 kell 11.00 – 16.00 (SKM kogu koosolek toimub 10.00 – 11.00), registreerimine 10:30-11:00

KOHT: Tallinna Skaudimaja, Juurdeveo 22a-2, Tallinn

OSALEJAD/SIHTGRUPP: Üldkogule on oodatud kõikide üksuste volinikud. Volinik on vähemalt 18-aastane üksust esindav aktiivne ESÜ liige.   
Volinikud valitakse täisealiste aktiivsete liikmete seast kohalikes üksustes arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui kümneliikmelistel üksustel ja Skm Kogul on õigus saata üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik. Täpsema info üksuste mandaatide kohta saadab info- ja projektikoordinaator Nele e-kirja teel üksuste juhtidele.

TEGEVUS/EESMÄRK: Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimisüritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ning juhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest.  

Üldkogu koosoleku esialgne päevakord on järgmine:

1.     ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne

2.     Revisjonikomisjoniaruanne

3.     Valimised

4.     2020. aastaeelarve kinnitamine 

5.     2020. aastaürituste kava ja 2021. aasta esialgse ürituste kava kinnitamine

8.     Muud aruanded

PÄEVAKAVA:

10.00 –11.00 – SKM kogu koosolek
10.30 – 11.00 – Üldkogu volinike registreerimine ja hommikukohv
11.00 – 13.00 – Üldkogu koosolek
13.00 – 14.00 – Lõunasöök
14.00 – 15.00 – Üldkogu koosolek

Üritusekorraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas minimaalseid muudatusi.

TRANSPORT: Sõidukulud kompenseeritakse ning toitlustuses arvestatakse 15. märtsiks registreerunutega. Ühest piirkonnast tulijail palume koopereeruda.

REGISTREERIMINE: Osalejate regitreerimine on avatud kuni 15.03.2019.  Vastavalt ESÜ põhikirja punktile 8.3. peavad kohalike üksuste juhatused registreerima volinikud üldkoosoleku kokkukutsujale hiljemalt koosoleku alguseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Volinik, kellel ei ole võimalik üldkogu koosolekul osaleda, võib kirjalikult volitada teist täiskasvanud ESÜ liiget hääletama enda eest. Ükski volinik ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse. Nii volitaja kui volitatav peavad olema aktiivsed ESÜ liikmed.

Üritusele registreerumisega nõustutakse (lapse) osalemisega üritusel ning üritustel tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega skautluse tutvustamiseks.


OSAVÕTUTASU: Üritus on kõigile tasuta.

LISAINFO: Siim Maripuu, juhatuse esimees, skaut@skaut.ee      

RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja teadusministeerium