Skaudioskuste saavutamise juhiste väljatöötamine

Tööampsu sisu: Lase oma loovus valla ja koosta ideede kogum, kuidas ühe konkreetse skaudioskuse taset saavutada võiks. Tegu on ideede, tegevuste ja näpunäidetega, mis aitaksid üksuste juhte ja noori, et olla üks samm lähemal taseme saavutamiseks. Näiteks, milliseid mänge võiks kasutada Mängujuhi skaudioskuste erinevate tasemete saavutamiseks või milliste tegevustega võiks saavutada Lõkkejuhi tasemed.

Meeskond: Tööampsu saab teha nii üksi kui ka töögrupina.

Vajalikud vahendid: Arvuti.

Vajalikud oskused/eelteadmised: Tutvumine kõikide ESÜ skaudioskustega.

Koht: Tööampsu saab teha iseseisvalt kodus.

Märgi kuuluvus: 1 amps õunast.

Lisainfo: Selle tööampsu tegemiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust aadressil info@skaut.ee.

_________________________________________________________________

Tööampsud on ESÜ miniprojektid, mille eest on võimalik endale koguda värivilisi õuna nööpe, mida saad uhkusega kanda vormi paremal õlal.

Iga erinev värv tähistab tehtud tööampsude arvu. Nii saad ise hakata enda tehtud töö eest koguma õiges koguses õunu. Roheline õun = 1 tehtud tööamps, kollane õun = 3 tehtud tööampsu, punane õun = 5 tehtud tööampsu.

Kõik tehtud tööd lähevad kirja ESÜ andmebaasi ning hiljem on võimalik küsida ESÜlt Sinu kogemusi kirjeldavat tõendit oma CV juurde lisamiseks.