Tööamps “Skaudioskuste saavutamise juhiste väljatöötamine”

Tööampsud on ESÜ miniprojektid, mille eest on võimalik saada endale nelja sorti märke: õun, juured, tüvi ja võre. Neist üks, õun, tähistab väiksemat tööampsu. Juured, tüvi ja võre on võimalik saada suuremate ning mahukamate tööampsude eest. Nii moodustub lõpuks kokku terve õunapuu. Tööampsude tegemine läheb kirja meie andmebaasi ning hiljem on võimalik küsida ESÜ-lt Sinu kogemusi kirjeldavat tõendit.

Tööampsu sisu: lase oma loovus valla ja koosta ideede kogum, kuidas ühe konkreetse skaudioskuse taset saavutada võiks. Tegu on ideede, tegevuste ja näpunäidetega, mis aitaksid üksuste juhte ja noori, et olla üks samm lähemal taseme saavutamiseks. Näiteks milliseid mänge võiks kasutada Mängujuhi skaudioskuste erinevate tasemete saavutamiseks või milliste tegevustega võiks saavutada Lõkkejuhi tasemed.

Märgi kuuluvus: õun

Selle tööampsu tegemiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust meie liikmeskonna ja noorteprogrammi koordinaatoriga annela.jyrgenson@skaut.ee.