Skaudiarhiivi korrastamine

Tööampsu sisu: Aegade jooksul on ESÜsse kogunenud palju ajaloolisi materjale (raamatud, fotod, dokumendid, erinevad esemed), mis vajaksid kõik läbivaatamist/sorteerimist. Üks lõplikest väljunditest oleks ka skaudinäituse kokkupanemine.

Meeskond: Tööampsu saab teha üksi või töögrupina.

Vajalikud oskused/eelteadmised: Varasem kokkupuude arhiivindusega, süsteemiloomise oskus ja suur huvi skautluse ajaloo vastu.

Koht: Tööampsu saab teha Tallinna Skaudimajas.

Märgi kuuluvus: 1 amps õunast kuni terve õun (sõltuvalt töömahust – kogu arhiivi läbitöötamine võib võtta mitu kuud).

Lisainfo: elle tööampsu tegemiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust aadressil info@skaut.ee.

_________________________________________________________________

Tööampsud on ESÜ miniprojektid, mille eest on võimalik endale koguda värivilisi õuna nööpe, mida saad uhkusega kanda vormi paremal õlal.

Iga erinev värv tähistab tehtud tööampsude arvu. Nii saad ise hakata enda tehtud töö eest koguma õiges koguses õunu. Roheline õun = 1 tehtud tööamps, kollane õun = 3 tehtud tööampsu, punane õun = 5 tehtud tööampsu.

Kõik tehtud tööd lähevad kirja ESÜ andmebaasi ning hiljem on võimalik küsida ESÜlt Sinu kogemusi kirjeldavat tõendit oma CV juurde lisamiseks.