Kaelarätikogu loomine

Tööampsu sisu: Kokku tuleb koguda kõikide üksuste kaelarätid ning nendega kaasnevad taustalood. Kokkukogutud kaelarätid tuleb üles pildistada ning hiljem riputada Tallinna Skaudimajja seinale. Fotodest moodustab kontor ka kodulehele kaelarätikogu. Kui üksusel on olemas ka oma lipp, siis küsida ja kokku koguda ka lippude pildid.

Meeskond: Tööampsu saab teha nii üksi kui ka töögrupina.

Vajalikud vahendid: Arvuti, kaamera (on võimalik laenata ESÜ laost).

Vajalikud oskused/eelteadmised: Kasuks tuleb eelnev pildistamise kogemus.

Koht: Tööampsu saab teha iseseisvalt kodus ning kokkulepitud ajal Tallinna Skaudimajas.

Märgi kuuluvus: 1 amps õunast.

Lisainfo: Selle tööampsu tegemiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust aadressil info@skaut.ee.

_________________________________________________________________

Tööampsud on ESÜ miniprojektid, mille eest on võimalik endale koguda värivilisi õuna nööpe, mida saad uhkusega kanda vormi paremal õlal.

Iga erinev värv tähistab tehtud tööampsude arvu. Nii saad ise hakata enda tehtud töö eest koguma õiges koguses õunu. Roheline õun = 1 tehtud tööamps, kollane õun = 3 tehtud tööampsu, punane õun = 5 tehtud tööampsu.

Kõik tehtud tööd lähevad kirja ESÜ andmebaasi ning hiljem on võimalik küsida ESÜlt Sinu kogemusi kirjeldavat tõendit oma CV juurde lisamiseks.